NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Meldingsplicht voor buitenlandse werknemers

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Een buitenlandse werkgever die werknemers aan het werk zet in Nederland, heeft voor deze medewerkers vanaf 18 juni 2016 een meldingsplicht. Dit staat in een voorstel waarmee de ministerraad onlangs akkoord is gegaan. Het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt het in de toekomst voor de Inspectie SZW mogelijk om te controleren of buitenlandse werknemers uit de Europese Unie (EU) het loon krijgen waar ze recht op hebben. 

Het kabinet wil hiermee vrij verkeer van werknemers in stand houden, maar wel de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestrijden en zo de positie van werknemers beter beschermen. De invoering van een meldingsplicht voor werknemers binnen Europa stelt een buitenlandse werkgever verplicht om te melden welke werknemers hij in Nederland laat werken en voor hoe lang. Deze meldingsplicht moet per 18 juni 2016 ingaan en beoogt meer mogelijkheden te bieden om de Europese detacheringsrichtlijn te handhaven. Ook zullen de inspectiediensten uit de EU-lidstaten meer gegevens met elkaar uitwisselen en wordt het mogelijk om boetes over de grens te innen. 

Meldingsplicht is nog geen wet

Minister Asscher heeft de wijzingen voor de Europese detacheringsrichtlijn naar de Europese Commissie gestuurd. Die zal eind dit jaar voorstellen doen om vrij verkeer van diensten en werknemers eerlijker te maken. NOA heeft al langer voor een meldingsplicht gepleit. Het wetsvoorstel dat de meldingsplicht moet invoeren, gaat eerst voor advies naar de Raad van State. Daarna zal ze worden ingediend bij de Tweede Kamer. Zodra we weten wat er in het definitieve wetsvoorstel staat, zullen wij u hierover verder informeren.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid