NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Malafide uitzendsector wordt aangepakt

door: Gert van der Meulen
| Management

De aanpak van malafide praktijken in de uitzendbranche verloopt succesvol. In de keten van uitzendbureau tot inleners zijn tot nu toe 55 bestuursrechtelijke onderzoeken gestart, waarbij 84 uitzendbureaus en 174 inleners zijn betrokken. In totaal is al voor 3,3 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgelegd. Dit is het resultaat van gezamenlijke controles van de Inspectie SZW, de Belastingdienst en het UWV.

Arbeidsuitbuiting, illegale tewerkstelling en onderbetaling treft jaarlijks een grote groep slachtoffers. Vaak worden zij ingehuurd door tussenpersonen of bedrijven die zichzelf uitzendbureau noemen. Deze bedrijven maken zich daarnaast vaak schuldig aan ernstige vormen van ontduiking van belastingen en premies. Om hier een eind aan te maken is door de Inspectie SZW een interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus gestart.

Sinds de start halverwege vorig jaar heeft het interventieteam in zeventien onderzoeken overtredingen vastgesteld. Andere onderzoeken lopen nog. Gezien de complexiteit van de zaken nemen de onderzoeken veel tijd in beslag. Naast deze 55 bestuursrechtelijke onderzoeken zijn er afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie over de strafrechtelijke vervolging. Er lopen nu ongeveer tien strafrechtelijke onderzoeken. Het interventieteam verwacht de komende maanden tegen nog meer malafide uitzendbureaus en inleners boeterapporten en processen-verbaal op te kunnen maken.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid