NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Maatregelen om sneller te kunnen beginnen met doorstart bedrijven

door: Webbeheer
| Management

Rechters kunnen binnenkort al vóór een mogelijk faillissement van een onderneming bekendmaken wie ze zullen aanwijzen als curator. De ondernemer kan dan met de toekomstig curator afstemmen of, en zo ja onder welke voorwaarden, een doorstart na faillissement mogelijk is. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Opstelten van Justitie voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd. 

Het voorstel is onderdeel van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht.
Om ondernemers te stimuleren tijdig hulp te zoeken, werkt Opstelten aan maatregelen die een reorganisatie, herstructurering of doorstart buiten faillissement faciliteren. De maatregelen bevorderen ook een doorstart van op zichzelf gezonde bedrijfsonderdelen na faillissement. 

De nieuwe regeling ondersteunt de goede ervaringen van rechtbanken die met experimenten in de praktijk zijn opgedaan. Opstelten wil waar mogelijk voorkomen dat bedrijven na een faillietverklaring in een negatieve spiraal terechtkomen. Leveranciers weigeren nog te leveren, klanten lopen weg en personeel gaat op zoek naar ander werk. Hierdoor verliest de onderneming in korte tijd veel van haar waarde en wordt de kans op een doorstart van gezonde bedrijfsonderdelen kleiner. 

De maatregel stelt de curator in staat onmiddellijk na de faillietverklaring met zijn werk te beginnen en een doorstart zo snel mogelijk uit te voeren. Dat voorkomt onnodig verlies van kapitaal en banen. Ook is de kans groter dat de opbrengst van de verkoop van levensvatbare onderdelen hoger uitvalt. Daarmee is er meer geld in de boedel en kunnen meer vorderingen van de schuldeisers worden voldaan.

Een toekomstig curator moet de belangen van de gezamenlijke crediteuren in het oog houden. Hij is geen toezichthouder of adviseur van de onderneming. Ook neemt hij niet de leiding van de onderneming over: de ondernemer behoudt voor faillissement zelf het beheer en de beschikking over het vermogen van het bedrijf. Wel kan de toekomstig curator de ondernemer meegeven welke voorbereidingen nodig zijn om de afwikkeling van een mogelijk faillissement en een eventuele doorstart te bespoedigen.

NOA houdt de ontwikkelingen in de gaten. Net als MKB-Nederland willen we wel dat er goede wettelijke waarborgen komen, om te zorgen dat het wetsvoorstel niet tot ongewenste situaties leidt.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid