NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Loyale medewerker met subsidie

door: Erica van Aken
| Personeel Management

Loyale medewerker met subsidie

In de cao Afbouw hebben werkgevers en werknemers gezamenlijk afgesproken dat we in onze sector ook plaats willen bieden aan werknemers met een arbeidshandicap. Vaak zijn dit mensen met een (leer)beperking, die heel geschikt kunnen zijn voor specifieke werkzaamheden in de afbouwsector.

Onze bedrijfstak kan nu gebruik maken van specialist Pernu: dit bedrijf detacheert mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, begeleidt ze én verzorgt alle administratie om subsidies en premievoordelen te benutten en Percuris, die gespecialiseerd is in de begeleiding, verzorgt de jobcoaching van de medewerkers.   

De regering wil met het Sociaal Akkoord en de Participatiewet bewerkstelligen dat meer ‘arbeidsgehandicapten’ werk vinden. Hoewel er geen banenquotum per sector is vastgesteld (dit was oorspronkelijk wel de bedoeling van het kabinet), hebben Cao-partijen in de afbouw een protocolafspraak gemaakt om garantiebanen voor Wajongers met verdiencapaciteit te creëren.  

Pernu selecteert en ontzorgt

Subsidies, premievoordelen en jobcoaching kunnen het voor uw bedrijf interessant maken een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplaats te bieden. Pernu is een specialistisch bedrijf, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt detacheert en coacht. Door subsidies zijn de kosten van een arbeidsgehandicapte werknemer relatief laag. Pernu weet precies hoe ze dit moeten regelen en neemt voor bedrijven in de afbouw alle administratieve rompslomp uit handen. Daarbij krijgt een werkgever de mogelijkheid om de werknemer na verloop van tijd zelf in vaste dienst te nemen. Uiteraard nog steeds met subsidies en premievoordelen. 

Speciale begeleiding

Werknemers met een arbeidshandicap zijn vaak trouwe en gemotiveerde werknemers. Voor uw bedrijf kan het de moeite waard zijn om te bespreken of Pernu een passende werknemer voor u heeft. Ook is het mogelijk zelf een potentiële medewerker aan te dragen, die na een gedegen selectieprocedure via Pernu bij uw bedrijf aan het werk kan. U kunt dan namelijk gebruik maken van de extra begeleiding en expertise van een jobcoach: doorgaans vraagt een medewerker met een beperking vooral de eerste tijd om speciale aandacht om bepaalde vaardigheden aan te leren. De jobcoach van Percuris helpt zowel werkgever als werknemer om er een succes van te maken. 

Kosten jobcoaching worden vergoed

Op een praktische manier zorgt Pernu ervoor dat de nieuwe werknemer vaardigheden aanleert. Wat is er voor nodig om het werk goed te blijven doen? Werkzaamheden moeten bijvoorbeeld duidelijk zijn, volgens een vaste routine kunnen worden uitgevoerd en er moet een vangnet zijn waar de werknemer terecht kan als hij het even niet meer weet. Zo kan het ook zijn dat de werknemer van Pernu extra hulp krijgt als blijkt dat hij een Vca-certificaat moet halen. De kosten van de jobcoaching worden vergoed door het UWV of de Gemeente. 

Belemmeringen wegnemen

Pieter Raven is bij Pernu aanspreekpunt voor de afbouwsector: “We vinden dat er voor de ondernemer geen belemmering mag zijn om een bijzondere medewerker te vinden, te laten werken en van toegevoegde waarde te laten zijn. Maar er moet wel goed gekeken worden of het lukt. Wij inventariseren vooraf de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie. Ook realiseren we ons dat deze medewerkers niet voor elk bedrijf geschikt zijn. Hoe gemotiveerd ze ook zijn, deze medewerkers hebben toch speciale aandacht nodig.  

“Het moet klikken”

De werkgever en collega’s moeten er rekening mee houden dat er een psychische/sociale of verstandelijke beperking is. Pernu richt zich hoofdzakelijk op de jong gehandicapten: wajong of indicatie banenafspraaka Deze groep is over het algemeen gemotiveerd, staan open voor verandering, zijn coachbaar en zij willen en kunnen nieuwe vaardigheden aanleren. Dat lukt niet overal, daarom zijn we strikt in onze selectieprocedure en zoeken we gericht naar goede matches: zonder klik kan men er beter niet aan beginnen, mét klik is het eigenlijk altijd een succes, zo hebben we geleerd.”

Maatschappelijk verantwoord

Door het totaalplan van Pernu krijgen deze medewerkers een kans om zich te bewijzen en een volwaardig medewerker te zijn. Vooral in de groensector heeft Pernu prachtige resultaten geboekt. “Op allerlei golfbanen in Nederland zijn trouwe, dankbare en gemotiveerde medewerkers aan het werk”, meent Pieter Raven. “Dat willen we ook in de afbouwsector voor elkaar krijgen. Afbouwbedrijven lopen met dit project relatief weinig risico, krijgen er een gemotiveerde werknemer voor terug en leveren zo ook een maatschappelijk verantwoorde bijdrage.” 

Binnenkort ontvangt u via TBA schriftelijke informatie over de mogelijkheden. Belangstellenden kunnen uiteraard al contact opnemen met Pernu: T 030-30 31 430. 

Een medewerker via Pernu:

  • Geen salarisadministratie en personeelsadministratie
  • U betaalt een uurtarief
  • Bij ziekte en verlof wordt er niet gefactureerd
  • Pernu regelt de subsidies
  • Geen tijdsbesteding aan werving & selectie
  • Geen arbeidsrechtelijke risico’s zoals de transitievergoeding en re-integratie
  • verplichtingen in geval van ziekte
  • Begeleiding bij ziekte door Pernu
  • Intensieve individuele coaching

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid