NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Loonsanctie eigenrisicodragers blijft voorlopig in stand

door: Gert van der Meulen
| Personeel Management

Loonsanctie

De behandeling van het wetsvoorstel, dat de loonsanctie voor eigenrisicodragers inzake de WGA laat vervallen, ligt voorlopig stil. Er wordt gewacht op het nieuwe kabinet om hier vervolg aan te geven. 

Nu de internetconsultatie van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) is afgerond, zou de volgende stap zijn om het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State te sturen. Demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft echter laten weten dat hij vanwege de demissionaire status van het kabinet het niet passend vindt om dat nu te doen. Dit betekent onder meer dat werkgevers die eigenrisicodrager zijn, voorlopig nog gewoon te maken kunnen krijgen met een loonsanctie.

Onderscheid eigenrisicodragers en publiek verzekerden

Door het wetsvoorstel tot wijziging van de WIA en SUWI zouden de sanctiemogelijkheden van UWV veranderen. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen werkgevers die eigenrisicodrager zijn en werkgevers die publiek verzekerd zijn bij UWV. Aan eigenrisicodragers zou UWV geen loonsanctie meer kunnen opleggen vanwege het verrichten van onvoldoende re-integratie-inspanningen. Aan werkgevers die publiek verzekerd zijn, zou UWV nog wel een loonsanctie kunnen opleggen. Die werkgevers zouden wel de mogelijkheid krijgen om een tussentijds oordeel aan te vragen bij UWV over hun voorgenomen re-integratieplannen in het tweede ziektejaar. UWV zou dan aan het einde van de wachttijd alleen toetsen of de activiteiten uit het plan uitgevoerd zijn. Is dat het geval, dan loopt de werkgever geen risico meer op een loonsanctie. Door het uitstel gaat dit dus voorlopig niet door. 

Zorgvuldige re-integratie blijft geboden

Zorg er dus voor dat u zorgvuldig met de re-integratie van uw werknemers om gaat als u hier mee te maken heeft. Een sanctie kan financieel al snel in papieren lopen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid