NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Loonkostensubsidie blijft voor bestaande gevallen

door: Gert van der Meulen
| Administratie Personeel

Loonkostensubsidie blijft voor bestaande gevallen

In het regeerakkoord kondigde het kabinet aan dat het de loonkostensubsidie wil omvormen naar een loondispensatie. De regeling ‘lage inkomensvoordeel’ (LIV) zou dan komen te vervallen. Werkgevers kunnen daardoor duizenden euro’s mislopen als ze werknemers in dienst hebben die wegens ziekte of handicap niet zelfstandig het voor hen geldend wettelijk minimumloon kunnen verdienen. 

Ondertussen heeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer laten weten dat het alleen gaat gelden voor nieuwe werknemers uit de doelgroep van de Participatiewet die bij een nieuwe werkgever aan de slag gaan. Als een werkgever voor een werknemer nu al loonkostensubsidie ontvangt, mag hij dat dus blijven doen. 

Om tafel

Voor de nieuwe regeling ingaat, wil de staatssecretaris nog met de sociale partners om tafel en moet het wetsvoorstel nog gemaakt worden en de goedkeuring krijgen van de Eerste en Tweede Kamer. Voorlopig kunnen werkgevers dus nog loonkostensubsidie toepassen én LIV ontvangen voor werknemers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. 

1 juli 2019

Als het aan de staatssecretaris ligt is dat vanaf juli 2019 verleden tijd. Dan kan deze combinatie van voordelen niet meer: door de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie valt het gemiddelde uurloon van deze arbeidsbeperkte werknemers namelijk buiten de uurloongrenzen van het LIV. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe regels is 1 juli 2019.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid