NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Loonkosten besparing per 1 januari 2016

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Besparingen

Het vakantiefonds verdwijnt en tezamen met het verdwijnen van het aanvullingsfonds WW, biedt dat werkgevers vanaf volgend jaar een substantiële besparing aan administratiekosten en premiebetalingen. Hierover bent u al eerder geïnformeerd.

Inmiddels kunnen wij u melden dat er nog een flinke besparing op de loonkosten zal plaatsvinden per 1 januari 2016. De premie aanvullingsregeling 55- van 2,7% van de pensioengrondslag vervalt per 1 januari 2016. Op dit moment wordt onderzocht of ook de premie 55-/55+ van 8,3% van de loonsom met ingang van het nieuwe jaar kan komen te vervallen. Als het een beetje meezit, zou dit ook moeten lukken en kunnen de loonkosten dan natuurlijk nog een flink stuk verder verlaagd worden. Hierover hoort u binnenkort meer van ons. Lees in komende Afbouwzaken 10 alles over de wijzigingen in de cao Afbouw. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid