NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Loondispensatie biedt mogelijkheden

door: Gert van der Meulen
| Management Administratie

Loondispensatie

In toenemende mate bereiken ons vragen over de mogelijkheden om bijvoorbeeld een werknemer met een Wajonguitkering of een statushouder in dienst te nemen. Een veel voorkomende vraag is dan wat deze werknemers aan loon zouden moeten ontvangen. 

Werknemer met Wajong-uitkering

Een Wajonger is meestal iemand die één of meerdere beperkingen heeft en niet hetzelfde kan presteren als een gezonde werknemer in een vergelijkbare of zelfde functie. In dat geval zal het loon, dat op grond van de cao Afbouw betaald moet worden, te hoog zijn. En dat zou betekenen dat een dergelijke werknemer zeer waarschijnlijk niet zal worden aangenomen. In dit soort gevallen biedt loondispensatie via het UWV, die ook de Wajong-uitkering betaalt, een goede oplossing. Als potentieel werkgever kunt u, samen met de werknemer, een verzoek indien voor loondispensatie. Het UWV gaat dan beoordelen in hoeverre de werknemer in staat is de functie, die u aanbiedt, uit te voeren. Als dan bijvoorbeeld, mede na overleg met u, vastgesteld wordt dat de werknemer ongeveer 50% kan presteren van wat een gezonde werknemer kan presteren, zal het UWV een loondispensatie afgeven voor 50% van het loon. U hoeft dan dus maar 50% van het officiële cao-loon te betalen. 

Loondispensatie aanvragen

Dit geldt met name als u de werknemer in een functie aanneemt die ingedeeld kan worden in één van de functies die thans in de cao Afbouw staan. Als u echter een functie aanbiedt die niet zonder meer kan worden gezien als een functie in de afbouw - en waaraan naar uw oordeel (bij fulltime werken) een lager loon past dan in de CAO staat - en u ook op basis daarvan loondispensatie krijgt van het UWV, kunt u niet zonder meer het loon op basis van de loondispensatie gaan betalen. In dat geval betaalt u namelijk een loon gebaseerd op een lager loon dan het garantieloon van de cao Afbouw. U zult dan naast de loondispensatie van het UWV tevens dispensatie moeten vragen bij CAO-partijen Afbouw, om uit te mogen gaan van een lager loon dan het garantieloon. 

Statushouder

Hetzelfde geldt voor het in dienst nemen van een statushouder. Het blijkt dat in deze gevallen de werknemer weliswaar het vak waarvoor u hem aan wilt nemen wel kent (hij was bijvoorbeeld stukadoor in zijn eigen land), maar de werknemer (uiteraard) nog niet altijd de werkmethodes kent die hier gebruikelijk zijn (om maar één van de voorbeelden te noemen).  Vaak blijkt langere tijd extra begeleiding nodig en is vaak ook de prestatie een stuk minder. Om dit te compenseren zou u als werkgever, tijdelijk, een lager loon willen betalen dan het garantieloon op grond van de cao Afbouw. Dit behoort tot de mogelijkheden, maar ook in dat geval moet u met een duidelijke uitleg dispensatie vragen aan de CAO-partijen Afbouw om van het garantieloon te mogen afwijken. In dit geval wordt u dan door cao-partijen gedispenseerd voor het betalen van het garantieloon. 

Voor meer informatie kunt u altijd contact met het secretariaat opnemen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid