NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Leveringsvoorwaarden zakelijk en consumentenverkeer

door: Frank Rohof

Het is belangrijk dat u op uw werkzaamheden de juiste voorwaarden van toepassing verklaart. Er zijn aparte leveringsvoorwaarden voor consumenten én voor zakelijk verkeer. Bovendien is er vanwege de garantie en Geschillenbeslechting onderscheid in leveringsvoorwaarden voor afbouwwerkzaamheden en voor natuurstenen bouwwerken en/of grafwerken.

Lees daarom verder, zodat u de juiste voorwaarden van toepassing verklaart en meestuurt.

Consumentenvoorwaarden

Realiseer u dat de consument een goede kwaliteit van product en dienst verlangt, maar ook verdient. Particuliere opdrachtgevers moeten goed geïnformeerd worden over de gebruiksmogelijkheden van de producten en diensten van een NOA-bedrijf dat Afbouwgarantie of ABN Natuursteengarantie geeft. Daarnaast wordt vaak garantie verlangd en moet de overeenkomst voor alle partijen eerlijk en objectief zijn. Betrouwbaarheid is voor consumenten van grote betekenis. Daarom zijn in overleg met consumentenbond en vereniging eigen huis consumentenvoorwaarden opgesteld. Daarin staan de rechten en plichten van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer vermeld. Dat is wel zo duidelijk voor beide partijen. 

Consumentenvoorwaarden voor het afbouwbedrijf

Voor stukadoors- en afbouw-, vloeren- en terrazzo- en plafond- en wandmontagebedrijven geldt vanaf 1 januari 2007 dat verplicht de Algemene Consumentenvoorwaarden van toepassing moeten worden verklaard op overeenkomsten met de consument. Ze zijn per 1 januari 2014 vernieuwd. 

Consumentenvoorwaarden Natuursteen

Voor bedrijven die natuursteen bewerken, al dan niet gepaard gaande met het plaatsen er van, evenals het aanbrengen/onderhouden van grafwerk, gelden de Algemene Consumentenvoorwaarden Natuursteen 2014. 

Het toepassen van de algemene consumentenvoorwaarden in 6 stappen:

  1. U verstrekt bij elke offerte/aanbieding voor particuliere opdrachtgevers een exemplaar van de algemene consumentenvoorwaarden, in deze map zijn van alle voorwaarden een bijlage gevoegd. Verstuurt u uw aanbod per mail, zend ze dan digitaal mee.
  2. U zet in elke offerte/aanbieding de standaardverwijzing en kruist aan welke voorwaarden van toepassing zijn.
  3. U verzoekt de particuliere opdrachtgever uw offerte voor opdrachtverstrekking te ondertekenen. NOA heeft voor u een voorbeeld offerte. 
  4. Bevestig meerwerkopdrachten en zet een waarschuwing (voor de zaken die de kwaliteit van uw werk kunnen beïnvloeden) op schrift.
  5. Kunt u géén garantie geven op uw werkzaamheden, sluit hiervoor dan een vrijwaringsovereenkomst met de opdrachtgever.
  6. Zijn uw leveringsvoorwaarden op? U kunt ze gratis bestellen bij ons secretariaat: 0318-547373

Leveringsvoorwaarden zakelijk verkeer

Let op dat u bij zakelijk verkeer andere voorwaarden hanteert dan bij opdrachten voor consumenten. Stuur altijd een exemplaar van de leveringsvoorwaarden mee. Het komt regelmatig voor dat aannemers uw voorwaarden van de hand wijzen en hun eigen voorwaarden van toepassing verklaren op de overeenkomst. Ons advies is daarom bepaalde aspecten uit de voorwaarden apart op te nemen in uw offerte/overeenkomst.  

De leveringsvoorwaarden kunt u in de rechter kolom downloaden.

Andere relevante artikelen

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid