NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Lagere boete bij niet-geregistreerde uitlener

door: Gert van der Meulen

De boetes die u krijgt als u personeel inleent van een foutief of niet-geregistreerd bureau zijn onlangs veranderd. Voortaan geldt er een gestaffeld maximum voor de boete. Dat blijkt uit de beleidsregel boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2014 (WAADI). De nieuwe beleidsregel heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2012.

Sinds 1 juli 2012 geldt er een registratieplicht voor alle werkgevers die tegen een vergoeding personeel ter beschikking stellen aan een andere werkgever. Niet alleen het uitzend-, detacherings- of payrollbureau krijgt een boete als het niet als uitzender is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook uw organisatie riskeert een boete als u in zee gaat met zo’n bureau.

Boete afhankelijk van aantal ingeleende werknemers

De boete voor het niet voldoen aan de registratieplicht was bij de eerste overtreding € 12.000, bij de tweede € 24.000 en bij de derde overtreding € 36.000 per ingeleende kracht. Deze boete viel in de praktijk onevenredig hoog uit. Door de nieuwe beleidsregel boeteoplegging WAADI 2014  geldt er - zowel voor de inlener als voor de intermediair - een gestaffeld maximum:

Aantal ingeleende werknemers Boete
Minder dan 10 € 12.000
10 tot en met 29 € 24.000
30 of meer € 36.000


Geen boete meer voor sommige niet-geregistreerde zelfstandigen

Voor niet-geregistreerde zelfstandigen die hun activiteiten hebben ondergebracht in een bv en alleen zichzelf uitlenen aan andere organisaties, worden helemaal geen boetes meer opgelegd. Daarnaast kan de boete in bepaalde gevallen gehalveerd worden. Hiervan kan sprake zijn als:

  • het bureau wel bij de KvK is ingeschreven, maar niet als uitzender;
  • de uitlener of inlener door bijzondere omstandigheden verminderd verwijtbaar is;
  • de inlener een natuurlijk persoon is.

De nieuwe beleidsregel heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2012; het moment dat de registratieplicht voor uitzenders is ingegaan. Boetes die al zijn opgelegd, worden bijgesteld.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid