NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Kwaliteit aantonen? Hoe ver moet u gaan?

door: Ingeborg van Leusden
| Werkvoorbereiding Praktijk

Een gewaarschuwd mens...

In de vloerenwereld zijn er verschillende normen op basis van verschillende richtlijnen die nog weleens door elkaar gebruikt worden. Wellicht dat u niet eens goed weet waar de aanduiding nu precies vandaan komt. Toch gebruikt u die normen gewoon, omdat u dat altijd doet of omdat die standaard in uw offerte staan.

Zo ook in dit geval. Een NOA-lid vloerenlegger krijgt een aanvraag voor een zwevende cementdekvloer die 5Kn/m moet kunnen hebben. Hij maakt een offerte en verwijst naar de normen bedoeld voor niet-zwevende dekvloeren. Er wordt in de offerte ook een druksterkteklasse aangegeven van de te vervaardigen vloer.

Sterkteklasse

Op de bouw roept iemand op een gegeven moment tegen de opdrachtgever dat de vloer die het NOA-lid gemaakt heeft nooit die sterkteklasse kan hebben. De opdrachtgever wordt zenuwachtig en eist van het NOA-lid dat hij aantoont dat de vloer de in zijn offerte genoemde sterkteklasse heeft en houdt onderwijl de hele aanneemsom in. Het NOA-lid komt bij mij en samen met het TBA laten we de opdrachtgever zien dat de vloer zeker voldoet aan de eis in het bestek van 5 Kn/m. Wij geven de opdrachtgever mee dat hij dit op een bepaalde niet-destructieve wijze kan testen.  

Aanneemsom inhouden

Voor mij als advocaat is iets anders veel belangrijker. Mag je wel geld inhouden, omdat je een vermoeden hebt dat het werk misschien wel eens niet helemaal voldoet aan de norm? Er is geen enkele aanwijzing dat de vloer niet functioneel geschikt is. Hij is in gebruik genomen en er is geen schade. Niets. Nee, is mijn conclusie. Je mag dan geen geld inhouden.

Wie moet kwaliteit aantonen?

Kun je daarnaast afdwingen dat het NOA-lid aantoont dat de vloer aan de overeengekomen norm voldoet? Nee, is wederom mijn conclusie. Als je als opdrachtgever al zou twijfelen aan de kwaliteit van het werk, dan moet je als opdrachtgever zelf een deskundige inschakelen om vast te stellen of je vermoeden juist is. Of er moeten andere gegronde redenen zijn, zoals zichtbare schade aan het werk, waardoor je gerechtvaardigd kunt stellen dat niet voldaan is aan de overeenkomst. Maar dat is hier niet aan de hand. Deze opdrachtgever heeft helemaal niets gedaan, behalve heel hard roepen dat het NOA-lid moet aantonen dat de vloer voldoet aan hetgeen in zijn offerte staat. We gaan de zaak nu voorleggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw en wachten af wat daar uit zal komen.

Tip: kijk goed welke norm of normen u opneemt in uw offerte en of deze norm ook nodig is voor de functionaliteit van het werk. Want, wat u overeenkomt moet u wel maken!

Column Ingeborg van Leusden, Afbouwzaken 2-2017

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid