NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Kopie ID ingeleend personeel niet meer nodig

door: Gert van der Meulen
| Personeel Administratie

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft bekendgemaakt dat het maken van een kopie van het identiteitsbewijs (ID) van inleenkrachten in strijd is met de wet. Dat meldde het CBP nadat de Belastingdienst stelde dat het bewaren van een kopie van het ID van ingeleend personeel per 1 januari 2014 niet meer nodig is.

Als het om werknemers in uw organisatie gaat, bent u verplicht om bij indiensttreding de identiteit van de werknemer te controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Vervolgens moet u van de identiteitskaart of het paspoort van de werknemer een kopie maken die u in de administratie bewaart. Voor uitzendkrachten schreef de fiscus altijd dezelfde procedure voor. Inmiddels heeft de Belastingdienst aangegeven dat het bewaren van een kopie van een identiteitsbewijs van uitzendkrachten sinds 1 januari 2014 niet langer verplicht is.

U volstaat met het opnemen van persoonsgegevens in uw administratie
U kunt de identiteit van een uitzendkracht voortaan ook aantonen op basis van persoonsgegevens, die u in de administratie opslaat. Daarbij moet u in elk geval opnemen:

  • naam, adres en woonplaatsgegevens;
  • geboortedatum;
  • BSN;
  • nationaliteit;
  • soort, nummer en geldigheidsduur van het identiteitsbewijs;
  • een specificatie van de gewerkte uren;
  • de eventuele aanwezigheid van een verblijfs- of werkvergunning of VAR;
  • naam-, adres- en woonplaatsgegevens van het uitlenende bureau.

Kopie ID niet noodzakelijk volgens het CBP

Nu het beleid van de Belastingdienst is gewijzigd, is het bewaren van het identiteitsdocument van ingehuurd personeel volgens het CBP verboden. Het verwerken van persoonsgegevens is volgens de wet namelijk alleen toegestaan als dit noodzakelijk is. En als u personeel inhuurt of werk uitbesteedt, is dit dus niet langer het geval.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid