NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Kleine, middelgrote of grote werkgever in 2017?

door: Gert van der Meulen
| Administratie Personeel

Kleine, middelgrote of grote werkgever in 2017

In het kader van de premies voor de Werkhervattingskas, is de grens tussen een kleine en een middelgrote werkgever van belang en ook de grens tussen een middelgrote en grote werkgever. Voor 2017 zijn deze nu bekend.

Die grenzen hangen af van het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer. In 2017 is dat € 32.300,-. De loonsom van een bedrijf in 2015 bepaalt of het bedrijf als klein, middelgroot of groot bestempeld wordt. Dat bepaalt vervolgens of het bedrijf voor de Ziektewet (bijv. voor mensen die na het tijdelijk contract bij het UWV ziek uit dienst zijn gemeld) en Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) een individuele premie betaalt of een premie die (deels) gebaseerd is op de instroom in de ZW en WGA. Het gemiddelde premieplichtige loon is dus voor 2017 vastgesteld op € 32.200. De grenzen tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers zijn daardoor:

Wanneer klein, middelgroot of groot

  • Klein is: < € 322.000,-
  • Grens klein/middelgroot is (10 × € 32.200) = € 322.000,-
  • Grens middelgroot/groot is (100 × € 32.200) = € 3.220.000,-

Premiebepaling

De grootte van uw bedrijf bepaalt vervolgens de premie. Als u een grote werkgever bent, betaalt u een individuele premie die geheel gebaseerd is op de instroom in de ZW en WGA vanuit uw bedrijf. Kleine werkgevers betalen alleen de sectorpremie. Middelgrote werkgevers betalen een combinatie van de individuele premie en de sectorpremie. 

Controle en bezwaar

Bij de berekening wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtige loon van 2011 tot en met 2015. U wordt door de Belastingdienst geïnformeerd welke premie voor u van toepassing is. Voor grote en middelgrote bedrijven is het belangrijk te kijken of de werknemers, die op de lijst staan en meetellen voor het vaststellen van de premie wel daadwerkelijk de juiste zijn en of het klopt dat die werknemers er op staan. Voor u het weet, betaalt u meer premie dan nodig is. U kunt dan bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst.
Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA en ZW betalen geen premie voor de collectieve verzekering van UWV. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid