NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Kleine BTW-correcties

door: Gert van de Bovenkamp
| Administratie

Deze suppletie moet u zo spoedig mogelijk na ontdekking van de geconstateerde fout indienen. Voor correcties tot en met 2009 kunt u gebruik maken van het formulier suppletie-aangifte omzetbelasting tot en met 2009. Voor correcties vanaf 2010 kunt u gebruik maken van het formulier suppletie-aangifte vanaf 2010. U kunt een suppletie-aangifte indienen over een bepaald tijdvak (maand of kwartaal), maar ook over een geheel jaar. De benodigde formulieren kunt u vinden op uw beveiligde site van de Belastingdienst onder het kopje ‘overige formulieren’. Als u niet voldoet aan uw informatieverplichting, kan de inspecteur u een vergrijpboete opleggen van maximaal 100% van het te weinig betaalde belastingbedrag.

Kleine btw suppleties tot € 1.000,-

Kleine btw correcties tot € 1.000,- hoeft u met ingang van 1 april 2012 niet meer via een suppletie-aangifte te doen. De Belastingdienst wil de administratieve lasten verminderen. Correcties met een relatief gering belang over tijdvakken waarvoor de aangifte al is ingediend, mag u verwerken in de eerstvolgende btw aangifte van het betreffende boekjaar. Er is sprake van een relatief gering belang als het totaalbedrag van de correctie minder bedraagt dan € 1.000,- (te betalen of terug te vragen).

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid