NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Klein werk, grote schade! Wat nu?

door: Ingeborg van Leusden
| Praktijk Nazorg

Een gewaarschuwd mens...

Zo af en toe komt er een zaak binnen waarbij sprake is van een enorme schadeclaim, terwijl het werk amper € 1.000,- gekost heeft. Hoe moet je daar nu mee omgaan?

U stukadoort een kleine badkamer en naast het opnieuw stukadoren wordt van u de bijkomende kosten van het demonteren en opnieuw monteren van het sanitair en schilderwerk gevorderd. Of als u een cementdekvloer maakt waar vloerverwarming aanwezig is die opnieuw aangelegd moet worden als de vloer compleet wordt vervangen. De aanneemsom is dan niet zo hoog, maar de kosten van herstel zijn een veelvoud daarvan.

Belang bij herstel

In sommige gevallen zal dat voor uw rekening zijn, maar lang niet altijd. Zo is er lang niet altijd belang bij het gevorderde herstel. Bijvoorbeeld in het geval dat de klant complete vervanging eist, terwijl ook gerepareerd kan worden. De hoofdregel is dat het herstel proportioneel moet zijn en als het herstel compleet uit verhouding is met het aangenomen werk, hoeft u dat dus niet te accepteren. 

Buitenproportionele kosten 

Soms kan het zijn dat er wel sprake is van een werk dat niet helemaal goed is uitgevoerd, dat bijvoorbeeld bepaalde overeengekomen normen niet zijn gehaald, maar dat daar helemaal geen bloed uit vloeit. Ook in die gevallen mag er niet van u geëist worden dat u het werk helemaal opnieuw doet. Zeker niet als dat buitenproportionele kosten met zich mee brengt. In die gevallen hoeft u ook niet te repareren en kan er, vanwege het feit dat de kwaliteit minder is dan is overeengekomen, hooguit een schadevergoeding betaald moeten worden. 

Schadevergoeding 

Voor werken die een eindafwerking betreffen, ligt dit complexer dan voor werken die enkel een functioneel karakter hebben, zoals bijvoorbeeld een dekvloer. Als daarvan een overeengekomen norm niet wordt gehaald, maar hij is nog wel functioneel geschikt, heeft de klant hooguit recht op een (bescheiden) schadevergoeding. Dus niet op vervanging.

Onredelijke eisen

Dit alles is in de wet vastgelegd en kan u dus van pas komen als u geconfronteerd wordt met onredelijke eisen voor vervanging, herstel of wanneer u een schadevergoeding moet betalen die de pan uit rijst. Daarnaast is het ook altijd zo dat de klant zijn schade zoveel mogelijk moet beperken. Dus als het stucwerk niet goed is, moet je niet de complete badkamer laten installeren. Dan is het de eigen schuld van de klant dat deze kosten gemaakt moeten worden.

Tip

Wat voor u belangrijk is om te onthouden, is dat het de aannemer - u dus - is die bepaalt op welke wijze herstel zal plaatsvinden. Vaak wordt van u geëist dat u het complete werk opnieuw doet, terwijl plaatselijk herstel ook mogelijk is. Daar hoeft u dus niet in mee te gaan.

Column Ingeborg van Leusden, Afbouwzaken 6-2017

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid