NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Keuzevrijheid ontslag wordt beperkt

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Keuzevrijheid ontslag wordt beperkt

Als u een werknemer moet ontslaan, kunt u kiezen uit een aantal mogelijkheden: u kunt een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Werkbedrijf. Of u kunt naar de kantonrechter gaan. U kunt ook een vaststellingsovereenkomst sluiten, mits de werknemer hieraan mee wil werken. Sinds 1 juli 2015 is de keuzevrijheid beperkt. Zeker als de werknemer niet mee wil werken aan een vaststellingsovereenkomst…

Ontslagvergunning UWV Werkbedrijf

Sinds 1 juli 2015 is er één vaste ontslagroute. De route via het UWV Werkbedrijf is verplicht bij ontslag wegens:

  • Bedrijfseconomische redenen
  • Langdurige arbeidsongeschiktheid (twee jaar ziek)

Het UWV toetst preventief en zal gemiddeld binnen vier weken een besluit nemen. Er is redelijk wat twijfel of het UWV dit in de praktijk zal halen. Bij de ontslagroute via het UWV Werkbedrijf blijft het afspiegelingsbeginsel, net als nu, gewoon van kracht. Daarnaast is de mogelijkheid van (hoger) beroep ingevoerd. De werkgever en/of werknemer kunnen naar de rechter stappen (zelfs tot de Hoge Raad) als zij het niet eens zijn met de beslissing van het UWV. Die mogelijkheid bestond tot op heden nog niet, maar is per 1 juli jl. geldig. Daarmee kan een ontslagkwestie lang gaan duren, zonder dat er duidelijkheid is over de uitkomst. De werknemer heeft na zijn ontslag, conform de wet, recht op een transitievergoeding. Een transitievergoeding is slechts een duur (letterlijk) woord voor ontslagvergoeding. 

Kantonrechter

De werkgever moet in de volgende gevallen voor ontslag van een werknemer naar de kantonrechter:

  • In de persoon gelegen redenen
  • Verstoorde arbeidsverhoudingen

Ook bij deze route geldt dat er de mogelijkheid bestaat om in (hoger) beroep te gaan. De werknemer heeft - conform de wet - recht op een transitievergoeding, tenzij de rechter meent dat er sprake is van ernstige verwijtbaarheid ten aanzien van het ontslag bij werkgever en/of werknemer. De rechter kan in dat geval de transitievergoeding hoger of lager vaststellen. 

Vaststellingsovereenkomst

De mogelijkheid om in overleg op initiatief van de werkgever een arbeidsovereenkomst te ontbinden via een vaststellingsovereenkomst blijft bestaan. De redenen voor ontslag spelen daarbij geen rol, maar er zijn wel een aantal zaken van belang:

  • Werkgever en werknemer bepalen zelf de inhoud 
  • Transitievergoeding is niet verplicht
  • U moet de werknemer na het tekenen erop wijzen dat hij twee weken bedenktijd heeft om eventueel terug te komen op de gemaakte afspraken. Als u hier niet op wijst, is de bedenktijd zelfs drie weken. Let hier goed op, want dat verkort de periode van eventuele onzekerheid en onduidelijkheid.  

In onze afbouwsector - en ook in andere sectoren van veelal mkb-bedrijven - wordt veel gebruik gemaakt van een vaststellingsovereenkomst. Echter, door het invoeren van een wettelijk recht op een transitievergoeding zullen naar verwachting veel minder werknemers een vaststellingsovereenkomst willen tekenen. Hiermee verspelen ze dan hun recht op een transitievergoeding. Daarom zal het toepassen van een vaststellingsovereenkomst zonder transitievergoeding een stuk lastiger worden. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid