NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Kansen voor de bouw om te verduurzamen

door: Webbeheer
| Management

Verduurzamen

De bouw heeft raakvlakken met veel thema's en processen die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen behelsen. Van alle materialen die we uit de bodem halen wordt 50% gebruikt voor de bouw. Bovendien is de gebouwde omgeving goed voor een derde van alle broeikasemissies. En de bouw zorgt voor één van de grootste afvalstromen. Er liggen dus veel kansen voor duurzaam bouwen.

Communicatie met gebruiker voor het ontwerp

De eerste stap in duurzaam bouwen is een duurzaam ontwerp. Dat ontwerp houdt rekening met het energieverbruik van een object, de levensduur en de flexibiliteit. In de bouwsector is doorgaans een opvallende scheiding tussen opdrachtgever en gebruiker: de gebruiker wordt vaak pas betrokken als een project klaar is. Maar om duurzaam te bouwen is het juist goed om contact en afstemming te hebben met de eindgebruiker. Dat is efficiënter en het leidt tot minder faalkosten. Lees hier meer over op www.bouwketens.nl en op ketensamenwerking.wordpress.com.

De cradle-to-cradle gedachte

Cradle to Cradle bouwen betekent dat afval van objecten kan worden ingezet voor andere toepassingen. Bijvoorbeeld door demontabel te ontwerpen en uitsluitend materialen toe te passen die herbruikbaar of composteerbaar zijn. Gebouwen kunnen bovendien een actieve bijdrage leveren: CO2 en fijnstof opnemen, zuurstof afgeven, water en lucht zuiveren en zorgen voor een aangenaam binnenklimaat.  

Energiemogelijkheden

Goede isolatie van gebouwen zorgt voor energiebesparing. Maar gebouwen kunnen ook stroom opwekken, bijvoorbeeld door warmtepompen en zonneboilers te gebruiken. Water en lucht worden zo gezuiverd, en afval wordt omgezet in energie.

People, planet, profit

Ook aan de sociale kant zijn er veel aandachtspunten. Langdurige uitval door ziekte of ongelukken kan worden voorkomen met nieuwe, minder arbeidsintensieve technieken en een actief veiligheidsbeleid. Bijvoorbeeld door veiligheidscertificeringen toe te passen en leidinggevenden het goede voorbeeld te laten geven. Leerbanen bevorderen de instroom van jongeren tot de arbeidsmarkt. En duurzaam inkopen van materialen bevordert de verduurzaming in de keten.

Door open te communiceren over eigen beleid en kosten verstevigt een bedrijf zijn eigen marktpositie. Op deze manier is er niet alleen op commercieel vlak winst voor het bedrijf, maar ook voor de omgeving van het bedrijf.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid