NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Kan een procedure bij de Geschillencommissie Afbouw tussentijds geschikt worden?

door: Jolanda Reede
| Nazorg Management

Als het geschil al is voorgelegd aan de Geschillencommissie kan nog steeds tussentijds worden geschikt.

Nadat u het deskundigenrapport van de geschillencommissie afbouw heeft ontvangen, kunt u nog een aanbod doen naar de consument om een behandeling door de Geschillencommissie te voorkomen. Wordt in het deskundigenrapport namelijk negatief geoordeeld over de door u verrichte werkzaamheden, dan is de kans groot dat ook de Commissie vervolgens een bindend advies uitbrengt waarin u (deels) in het ongelijk wordt gesteld. Op dat moment bespaart u de zittingskosten als u de consument een goede oplossing aanbiedt, waarmee hij/zij wil instemmen. Stemt de particulier niet in met uw voorstel, dan organiseert de commissie een zitting.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid