NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Juridische valkuilen…

door: Erica van Aken

 

 

 

Juridische Valkuil

Als ondernemer ben je veelvuldig aan het contracteren: met aannemers en particulieren, maar ook met onderaannemers. Het papierwerk er omheen is meestal geen geliefd werk, maar wel enorm belangrijk. Hoe duidelijker het contract, des te minder vraagtekens. Wat kom je overeen? Hoe lever je op? Wanneer en waarvoor moet je waarschuwen? Er zijn talloze valkuilen, maar we zetten er 5 op een rijtje. 

Tijdens de lesdag ‘juridische valkuilen’ van de NOA-ondernemersopleiding leerden de cursisten van NOA-huisadvocaten Ingeborg van Leusden en Gert van Gorcom welke zaken in de praktijk vaak tot problemen leiden. Aan de hand van voorbeelden werden in begrijpelijke taal lastige juridische termen uitgelegd. Waar moet je op letten en wat moet je doen?

1. Aanbod of overeenkomst? 

Docente Ingeborg van Leusden, advocaat bij Van Gorcom Advocaten: “Een overeenkomst kan natuurlijk het beste schriftelijk tot stand komen, met een handtekening voor akkoord van de opdrachtgever. Maar ook een mondelinge aanvaarding van het aanbod is een overeenkomst. Hetzelfde geldt voor een mailtje met akkoord; dan verandert het aanbod in een overeenkomst. “Let er dan op dat u als aannemer daadwerkelijk verplicht bent om het aanvaarde werk te maken!” legde Ingeborg uit. Juridisch gezien bent u echter verplicht om uw aanbod te leveren als de klant dit accepteert.” “Dit moet u dus ook als u tegelijkertijd tien offertes de deur uit doet en alle tien de klanten uw aanbod accepteren”, vulde advocaat Gert van Gorcom aan. “Het opnemen van de tekst ‘aanvang werkzaamheden in overleg’ geeft u dan een beetje ruimte, dus dat is een handige toevoeging. Heeft u in uw offerte staat dat deze vrijblijvend is, dan kunt u bij acceptatie van het aanbod er enkel nog onderuit indien u direct bij acceptatie aangeeft dat u het toch niet wilt/kunt maken. Daar mag geen tijd tussen zitten, nog geen uur.

2. Wees duidelijk en volledig

“Stel dat een opdrachtgever uw aanbod wil accepteren, maar voor een andere prijs, dan wordt het een ander verhaal”, vulde Van Gorcom aan. “Op dat moment wordt er een aanpassing van uw aanbod gevraagd en kunt u weigeren.” Los van de prijs zijn er natuurlijk nog veel meer aspecten van belang voor uw offerte. De wijze waarop u uw werkzaamheden in de offerte omschrijft, bepaalt of u achteraf meerwerk kunt berekenen, of niet. Als u duidelijk aangeeft welke werkzaamheden u offreert, is ook helder welke werkzaamheden er níet onder vallen. “Door te verwijzen naar objectieve beoordelingscriteria en aan te duiden conform welke richtlijn u uw werkzaamheden uitvoert, kunt u veel discussie met de klant voorkomen”, tipte Van Leusden. “Denk bijvoorbeeld aan die kritische klant die uw stucwerk met een zaklamp controleert op oneffenheden, of een particulier die echt niet had kunnen bedenken dat het raam dicht moest blijven en nu klaagt dat er vliegjes en stofjes in zijn nieuwe gietvloer zitten… Afbouwers twijfelen regelmatig dergelijke uitvoerige richtlijnen als bijlage bij een offerte mee te sturen, maar het kan u echt veel ellende besparen.” 

3. Algemene voorwaarden

Niet zelden is er discussie over welke leveringsvoorwaarden van toepassing zijn. Juridisch is het zo, dat de voorwaarden van de partij die als eerste zijn voorwaarden van toepassing verklaart, gelden. Maar in de praktijk komt het regelmatig voor dat de voorwaarden van de onderaannemer op voorhand al door de hoofdaannemer van de hand worden gewezen. Daarom is het verstandig om een aantal bepalingen uit uw eigen leveringsvoorwaarden - de zaken die u echt belangrijk vindt - in uw offerte op te nemen. “Let er ook op dat u de juiste voorwaarden van toepassing verklaart op uw aanbod en een exemplaar bijvoegt”, legde Ingeborg uit. “Er zijn speciale consumentenvoorwaarden, waarin onder meer ook garanties en geschillenbeslechting zijn geregeld, en aparte leveringsvoorwaarden voor de zakelijke markt. Vermeldt u onderaan uw offerte wel de leveringsvoorwaarden, maar u voegt ze niet als bijlage bij, dan is de kans aanwezig dat uw voorwaarden worden vernietigd als het tot een gerechtelijke procedure komt.” 

4. Waarschuwingsplicht

Na het bespreken van prijsvormingsmethodes, kwam de waarschuwingsplicht aan de orde… De NOA-huisadvocaten zijn er regelmatig druk mee. Ondernemers worden namelijk geacht deskundig te zijn en het is uw plicht om te waarschuwen voor alle zaken die de kwaliteit van het werk kunnen beïnvloeden. Daarbij moet worden gedacht aan onjuistheden in de opgedragen werkwijze, of ongeschiktheid van materialen. “Aannemers, die ook deskundig worden geacht, moet u op een andere wijze informeren dan consumenten”, meldde Gert van Gorcom. Consumenten worden enorm beschermd, maar weten vaak ook echt niet wat er wel of niet kan, wat marktconform is, etc. Hoewel het administratieve rompslomp lijkt, is het verstandig een gegeven waarschuwing schriftelijk te bevestigen. Want, zo blijkt in onze praktijk, een gegeven waarschuwing is meestal vergeten als er problemen ontstaan!” 

5. Opleveren

Opleveren is ook “zo’n dingetje” in de dagelijkse praktijk van afbouwondernemers. Juridisch gezien is een werk opgeleverd als de aannemer te kennen geeft dat het werk klaar is, de opdrachtgever het werk binnen een redelijke termijn keurt en het werk (schriftelijk) aanvaard. “In de praktijk is er meestal geen oplevering: Het werk is klaar als de aannemer weg is”, schetsten de huisadvocaten. “Als opdrachtnemer geeft u dit echter behoorlijk wat risico’s. Want dat gebrek in het werk: is dat ontstaan omdat uw werk niet goed is, of nadat u voor uw idee had opgeleverd? Een opleveringsrapport voorkomt onduidelijkheden!” Een voorbeeld is te downloaden van noa.nl. Ook de opleverdatum leidt menigmaal tot discussie. Is in de overeenkomst een opleveringsdatum afgesproken, maar laten bijvoorbeeld de weersomstandigheden het niet toe de werkzaamheden te voltooien, dan kunt u met een termijnverlenging de opleverdatum verschuiven. Als u een geldige reden aan kunt dragen voor het verzoek om de termijnverlenging, dan moet dit in principe gehonoreerd worden. Als opdrachtnemer is het wel aan u om het initiatief te nemen. 

WAARSCHUWINGSPLICHT

Hoe kunt u voldoen aan uw waarschuwingsplicht, zonder er een dagtaak bij te krijgen: 

  • Maak een foto van de situatie. Stuur die per mail naar uw opdrachtgever met een korte tekst erbij. Hierbij het detail zoals vandaag besproken, waarbij ik aangaf dat… (en daar uw bezwaar/de moeilijkheid en de oplossing/afspraak). 
  • Neem het probleem indien mogelijk op in de offerte. Beschrijf het probleem (juist ook als dit prijsconsequenties tot gevolg heeft). 
  • Gebruik een vrijwaringsformulier als u de werkzaamheden wilt uitvoeren, maar geen garantie wilt geven, omdat u gewaarschuwd hebt voor de risico’s en mogelijke gevolgen. Vul een vrijwaringsovereenkomst in en laat deze ondertekenen door de opdrachtgever. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid