NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Jongeren voorrang geven bij vacature mag

door: Webbeheer
| Personeel Administratie

Jongeren voorrang geven bij vacature

In vacatureteksten mogen geen groepen worden uitgesloten op basis van ras, afkomst, nationaliteit, seksuele geaardheid of geloofsovertuiging. Het is ook wettelijk verboden om onderscheid te maken in leeftijd bij het werven van nieuwe werknemers. Leeftijd zegt namelijk niets over de geschiktheid van een sollicitant. Hierop is echter een klein aantal uitzonderingen.  

Net als in 2015 is het ook dit jaar toegestaan om in de vacaturetekst een voorkeur uit te spreken voor jongeren van 18 tot 27 jaar. Een werkgever mag echter niet meer de premiekorting toepassen voor jongere uitkeringsgerechtigden. Heeft uw organisatie vóór 1 januari 2016 nog jongere uitkeringsgerechtigden aangenomen, dan mag u de premiekorting nog wel toepassen met een maximumduur van twee jaar. 

Verplichte vacature tekst

De maatregel om in de vacaturetekst te mogen opnemen dat uw organisatie op zoek is naar jongeren tussen de 18 tot 27 jaar zou eigenlijk per 2016 eindigen, maar is dit jaar opnieuw verlengd. In de vacature moet dan wel de volgende zin staan: 

‘Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar 
in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid.’

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid