NOA Menu

NOA Kenniscentrum

'Isolatietsunami' op komst

door: Rob van Boxtel
| Werkvoorbereiding Praktijk

Isolatietsunami

De overheid heeft met een groot aantal partijen in Nederland het energieakkoord getekend. Hierin is vastgelegd dat in 2050 alle 7 miljoen Nederlandse woningen “nul-op-de-meter” woningen (NOM) dienen te zijn. Oftewel: de woningen moeten voor hun eigen energievoorziening zorgdragen. In principe is dat mogelijk! Men kan zelf energie opwekken via bijvoorbeeld warmtepompen en zonnecollectoren. Echter deze energiebronnen leveren zo weinig energie op dat een NOM-woning alleen is te realiseren als die woningen dan ook nog eens helemaal en zeer goed geïsoleerd zijn.

En willen we ervoor zorgdragen dat in 2050 al die miljoenen woningen extreem goed geïsoleerd zijn dan zullen we aan de bak moeten. In dit artikel zullen we de voor de afbouwsector belangrijkste isolatiemaatregelen de revue laten passeren. Omdat een woning procentueel veel geveloppervlak heeft, kan met het isoleren van gevels veel worden bereikt. 

Buitengevelisolatie 

Buitengevelisolatie kan in theorie in elke dikte worden aangebracht. We doelen daarbij op een systeem waarbij de isolatielaag wordt afgewerkt met een stuclaag of met steenstrips. Buitengevelisolatie is echter niet zo eenvoudig uit te voeren als het lijkt. In de afgelopen decennia zijn er schades geweest, die zijn ontstaan omdat men te lichtvaardig of ondeskundig aan de slag is gegaan. Het systeem begint door een voldoende hechting van de isolatieplaat op de (lucht-/waterdichte) ondergrond, een daarna vlakke (vlak geschuurde) isolatielaag. Veelal volgt dan de toepassing van de juiste stucprofielen en een wapeningslaag van de juiste dikte en samenstelling die vaak voorzien moet worden met een voorstrijklaag. 

Hoge eisen

Aan de juiste stucafwerking worden steeds hogere (en dus moeilijk te realiseren) vlakheidseisen gesteld. Steenstrips of tegels op gevelisolatie aanbrengen, is werk voor daarin gespecialiseerd personeel. Niet alleen de buitengevelisolatie dient met voldoende kennis van zaken te worden uitgevoerd. Ook de aansluitingen zijn bepalend voor het eindresultaat. Aansluitingen bij de dakrand (denk onder meer aan de juiste overstekken) en zeker die rond de kozijnen zijn kritisch. Vaak wordt er een onjuist type waterslag toegepast en als dat type al wel goed is dan wordt de waterslag vaak nog in te korte afmetingen besteld. Een van de meest kritische aansluitingen is die op de fundering. Het doorzetten van de isolatie onder het maaiveld en het voorzien van de wapeningslaag met een bitumenlaag blijft kritisch. Met buitengevelisolatie kan een gevel een geweldige mooie uitstraling krijgen. En afbouwbedrijven die dit goed oppakken kunnen er een goede boterham mee verdienen. Bedrijven die onbezonnen en onervaren dit proberen op te pakken, zullen vaak door schade en schande moeten leren dat het allemaal niet zo makkelijk is als het lijkt.

‘Droge systemen’

Er bestaan ook zogenaamde ‘droge systemen’. Dat zijn systemen waarbij al dan niet fabrieksmatige elementen op de gevel gemonteerd worden. Deze worden vooral bij flatgebouwen toegepast. 

Spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie wordt door enkele afbouwbedrijven aangebracht. Maar dan hebben we het echt over uitzonderingen. Er zijn tal van specialistische bedrijven die deze werkzaamheden concurrerend uitvoeren. Met de dunne isolatielagen die door spouwmuurisolatie worden aangebracht kunnen geen “nul-op-de-meter” woningen worden gerealiseerd.

Isoleren binnenzijde gevels

Uiteraard kan een gevel ook aan de binnenzijde worden geïsoleerd. Dan lever je wel woonoppervlakte in en zijn koudebruggen praktisch niet te voorkomen. Bij het aan de binnenzijde van gevels isoleren moeten vaak ook oplossingen gezocht worden voor de aansluiting aan plafond, vloer en kozijnen. De meest geëigende manier is de gevel te voorzien van een regelwerk, hier tussen isolatiemateriaal te plaatsen en deze dan te voorzien van een gipsplaat. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het voorkomen van inwendige condensatie. Dat kan door het aanbrengen van een dampremmende laag (aan de woningzijde kant). Er zijn ook alternatieven voor binnen die worden opgebouwd als buitengevelisolatiesystemen. Er zijn speciale isolatiesystemen in de handel met zeer damp-open en vochtregulerende isolatieplaten en -mortels die vooral gepromoot worden vanwege hun vochtregulerende eigenschappen. We hebben het dan wel over in verhouding arbeidsintensieve en dus ook dure isolatiesystemen.

Nog meer isoleren…

Natuurlijk hebben we met het isoleren van gevels nog lang niet de gehele woning te pakken. Er zijn gespecialiseerde isolatiebedrijven die onder de begane grondvloer isolatiematerialen aanbrengen dan wel deze op de bodem van de kruipruimte installeren. Ook het isoleren van glas en het isoleren van platte daken is echt specialistenwerk waar we ons als afbouwbedrijven niet aan moeten willen branden. Dan blijft het isoleren van schuine daken over. Er zijn veel vaklieden die dit ter hand kunnen nemen. Inmiddels zijn er ook de nodige uitgekiende systemen op de markt waarmee erg snel binnenkanten van daken kunnen worden geïsoleerd. Zeker plafond- en wandmontagebedrijven vinden hier een interessante markt.

Meer weten 

Voor veel isolatiewerk is het zaak je hier goed op voor te bereiden. Belangrijk daarbij is het volgen van een opleiding. Op 15 maart a.s. organiseert de Hoofdsector Stukadoren & Afbouw in Veenendaal een middag waar u zich kunt oriënteren op diverse isolatiemogelijkheden. Schrijf hiervoor in. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid