NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Invoering aanzegtermijn per 1 juli 2014

door: Gert van der Meulen
| Personeel Administratie

Per 1 juli 2014 is er een aanzegtermijn van één maand: u moet werknemers standaard één maand voor afloop van hun tijdelijke contract schriftelijk op de hoogte brengen van de beëindiging daarvan. Ook als u de overeenkomst verlengt, moet u dit melden. Doet u dit niet, of bent u te laat, dan moet u de werknemer een vergoeding betalen.

Door de wet Werk en Zekerheid is het ontslagrecht hervormd en zijn/worden enkele wetten omtrent flexkrachten veranderd. Eén van de maatregelen is de invoering van een zogenoemde aanzegtermijn voor tijdelijke contracten. 

Aanzegtermijn geldt bij contracten van zes maanden of langer

Door deze aanzegtermijn bent u verplicht om ten minste één maand voor afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk te laten weten dat u het contract wel of niet verlengt. Verlengt u de arbeidsovereenkomst, dan moet u in dit bericht ook de voorwaarden van de verlenging melden. Vergeet u de voorwaarden hierbij te vermelden, dan gelden automatisch de voorwaarden van het vorige tijdelijke contract.
Deze verplichte aanzegtermijn geldt alleen voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer. U hoeft de werknemer niet schriftelijk in te lichten over het einde van zijn contract als de einddatum afhangt van bijvoorbeeld het eind van een project. Het is dan immers lastig om van tevoren al een einddatum te bepalen.

Vergoeding van één maandsalaris

Bent u te laat met het aanzeggen van de beëindiging of verlenging, of vergeet u de aanzegtermijn helemaal, dan moet u de werknemer een vergoeding betalen van één maandsalaris naar rato. Bent u bijvoorbeeld twee weken te laat met aanzeggen, dan moet u de werknemer twee weken loon uitbetalen. De werknemer moet hier dan wel zelf binnen twee maanden na het einde van het contract een beroep op doen.

Let op

Hoewel de maatregel is ingegaan, moet u zich goed realiseren dat dit ook geldt voor contracten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer, die u vóór 1 januari 2015 heeft afgesloten, omdat die eindigen na 1 januari 2015. Dus heeft u in mei 2014 een jaarcontract  afgesloten dat per 1 mei 2015 eindigt, dan is de aanzegtermijn ook op dat contract van toepassing. Tijdig aanzeggen is belangrijk, anders gaat het u geld kosten. 

Dit artikel is 14 januari 2015 herzien.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid