NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

door: Webbeheer
| Praktijk Techniek

Investeringssubsidie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers en wordt per 1 juli 2017 aangepast.

Consumenten en zakelijke gebruikers kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak kunnen subsidie aanvragen.

Warmtepompen

De subsidiebedragen voor een lucht-waterwarmtepomp zijn gewijzigd. Het subsidiebedrag voor een lucht-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW € 1.100 en wordt vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW.

Waarom subsidie?

De overheid wil stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers, die zelf duurzame energie willen opwekken, financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

Energieakkoord

De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De meerjarige regeling opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt. 

Hoeveel subsidie is er in 2017?

In 2017 is er € 90 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels. Voor alle aanvragen die op of na 1 juli binnenkomen, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden. 

Stand van zaken - 31 mei 2017

 

  Aanvragen (2017) Subsidieclaim (schatting)
     
Totaal  9.237 € 27.900.000

Budgetclaim (schatting), uitgesplitst naar doelgroep en techniek 31 mei 2017  

Particuliere Aanvragen (1)

 

Aanvragen en apparaten naar doelgroep -31 mei 2017

Zakelijke Aanvragen (1)

Hernieuwde subsidieaanvraag bij uitputting budget

Er is een situatie mogelijk dat het subsidiebudget voor het jaar op is. U ontvangt dan een brief waarin staat dat de subsidie niet wordt uitgekeerd vanwege uitputting van het budget. Vanaf dit moment heeft u 12 maanden de tijd om opnieuw uw aanvraag in te dienen. U kunt dan aanspraak maken op het beschikbare budget van het opvolgende jaar.

Meer info

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering. Ga naar de campagnewebsite waar u een handige tool vindt om uit te zoeken welke techniek voor uw pand/woning toegevoegde waarde levert. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid