NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Inspectieprojecten 2016 op naleving Arbowet

door: Gert van der Meulen
| Werkvoorbereiding Personeel

 KC_Inspectie

Inspectie SZW handhaaft op naleving van de Arbowet. Het komende jaar vinden in de bouw en afbouw de volgende inspectieprojecten plaats:

Mei-december: project 'Opdrachtgevers'

De bedoeling is om opdrachtgevers meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor een eerlijk, veilig en gezond bouwproces. Inspecteurs van het Ministerie SZW gaan vroeg in het ontwerpproces in gesprek met institutionele opdrachtgevers over de keuzes die zij maken in het ontwerp en die van invloed zijn op de veiligheid en gezondheid van werknemers. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om materiaalkeuzes, bouwmethoden, valgevaar en onderhoud. Het is belangrijk dat de benodigde maatregelen en verplichte werkmethodes opgenomen worden in het bestek of het V&G-plan en daarmee uit de concurrentiesfeer verdwijnen.

Mei-december: project 'Herinspectie en Arbozorg'

Bedrijven die eerder bezocht zijn door inspecteurs en waar onregelmatigheden zijn vastgesteld, of waar ongelukken hebben plaatsgevonden, worden opnieuw bezocht. Hierbij zal worden gekeken of er afdoende maatregelen zijn genomen en of het arbozorgsysteem in orde is. Mocht de situatie niet verbeterd zijn, dan zal direct worden beboet. Wanneer bij herhaling dezelfde soort overtreding of een haperend arbozorgsysteem wordt geconstateerd, dan zal de inspecteur een boete aanzeggen.

Hele jaar: project 'Bouwlocaties'

Het hele jaar door zullen gemiddeld veertig inspecteurs samen tweeduizend inspecties uitvoeren waarbij wordt gekeken naar een veilige inrichting van de werkplek, het gebruik van arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen. Deze hoge inspectiedruk moet leiden tot het besef dat er een reële pakkans is. Het project kent vier deelprojecten:

  • Fysieke belasting; hele jaar, overtredingen worden direct beboet
  • Arbozorg; hele jaar, bij meerdere overtredingen op de bouwplaats wordt de inspectie opgeschaald naar het hoofdkantoor
  • Pbm's; vanaf mei, inspecties op juiste verstrekking en gebruik van pbm's, direct beboetbaar. Boete voor werknemers bedraagt tenminste € 100,-.
  • Schadelijk geluid; vanaf september, overtredingen worden direct beboet

Hele jaar: project 'Arbo en AMF'

Dit project is een samenwerking tussen de directies Arbo en Arbeidsmarktfraude (AMF) waarbij inspecteurs elkaar over en weer op de hoogte houden van verdachte situaties. Een inspecteur die veel buitenlandse busjes op de bouwplaats ziet, zal zijn AMF-collega hiervan op de hoogte stellen, terwijl een AMF-inspecteur die ziet dat op een bouwplaats de steigers niet deugen, dat zal doorgeven aan de inspecteur van Inspectie SZW.

2016-2019: project 'Pilot Grote Bouwbedrijven'

Inspecteurs van Inspectie SZW gaan in samenwerking met Arbeidsmarktfraude-inspecteurs ongeveer tien bouwwerken nauwgezet volgen. Het gaat om grote projecten in de utiliteitsbouw, de woningbouw (grootschalige renovatie) of in de installatietechniek (de aanleg van tienduizenden vierkante meters zonnepanelen) die in (een deel van) de periode 2016-2019 in uitvoering zijn. De inspecteurs besteden aandacht aan het onderbetalen van zzp'ers en de aanwezigheid van illegale werknemers. Incidenteel zal de Belastingdienst bij de inspecties aanwezig zijn.

Onlangs is de beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving gewijzigd. Bent u hier al van op de hoogte? Lees er meer over op ons kenniscentrum.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid