NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Inspectie SZW gaat controleren op onveilig werken op de bouwplaats

door: Gert van der Meulen
| Personeel Praktijk

OnveiligeWerkplek

De Inspectie SZW gaat vanaf 9 mei 2016 tot en met eind oktober op 500 bouwplaatsen controleren of werknemers wel gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bouwplaatsen geldt dat de werkgever bijna altijd verplicht is om deze middelen ter beschikking te stellen en werknemer moeten deze middelen op een juiste wijze gebruiken. Zowel werkgever als werknemer kunnen een boete krijgen als er overtredingen worden geconstateerd.

Werkgevers hebben de plicht om er voor te zorgen dat de werkzaamheden zo veilig en gezond mogelijk kunnen worden uitgevoerd. In de Arbeidsomstandighedenwet staat beschreven dat geprobeerd moet worden om risico’s te voorkomen. Als dat niet kan of redelijkerwijs niet mogelijk is, dan moeten er collectief maatregelen worden getroffen. Daar hoort in veel gevallen bij dat aan de werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld. Voorbeelden zijn handschoenen, veiligheidsbrillen, -schoenen, -helmen en adem-, gehoor-, knie- en schouderbescherming.

Verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer

Houdt de werkgever zich inderdaad aan alle verplichtingen dan is er natuurlijk ook een verantwoordelijkheid bij de werknemer. Bij de werknemers zal gecontroleerd worden op het juiste gebruik van de bescherming. Houden werknemers zich ondanks een voldoende beschikbaarheid en duidelijke instructies plus toezicht daarop van de werkgever niet aan de afspraken, dan kent de Arbeidsomstandighedenwet de mogelijkheid ook een werknemer een boete te geven.

Laatste controle vooral werknemers beboet

In 2012 heeft de Inspectie voor het laatst zo’n grootschalige controle gedaan. Bij 47% van de gecontroleerde bouwlocaties werden toen overtredingen geconstateerd. Opvallend was toen dat in meer dan de helft van overtredingen de boete aan de werknemer werd opgelegd.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid