NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Inlenersbeloning bij uitzendkrachten

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Inlenersbeloning

Per 30 maart 2015 geldt voor uitzendkrachten vanaf dag één van de uitzending dat zij betaald zullen worden volgens de inlenersbeloning. Daarbij is de beloning gebaseerd op de cao bij de opdrachtgever. De eerste 26 weken is er dus geen keuze (betaling volgens Uitzend-cao of cao opdrachtgever) meer mogelijk.

Onderdelen beloningssysteem

Met de inlenersbeloning worden uitzendkrachten beloond aan de hand van zes onderdelen van het beloningssysteem van de opdrachtgever:

 • het geldende periodeloon in de schaal (en inschaling conform wat gebruikelijk is bij opdrachtgever);
 • de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan - dit ter keuze van de uitzendonderneming - gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
 • toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
 • initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;
 • periodieken bij de inlener (flexwerkers gaan mee in hetzelfde systeem voor het toekennen van salarisverhogingen als het vaste personeel. Soms afhankelijk van een beoordelingsgesprek).
 • kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten, gereedschapskosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie).

Géén overgangsregeling

De inlenersbeloning is ook van toepassing als de opdrachtgever niet onder een cao valt. In dat geval kunnen bovengenoemde beloningsonderdelen gebruikt worden als een checklist om de bij de opdrachtgever geldende arbeidsvoorwaarden te inventariseren zoals die ook (zouden) gelden voor het vast personeel. Er komt geen overgangsregeling voor de inlenersbeloning. Uitzendkrachten gaan dus allemaal uiterlijk 30 maart 2015 over. In theorie kan het voorkomen dat de inlenersbeloning lager is dan de beloning van de cao voor Uitzendkrachten. De SNCU (Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten) adviseert in dat geval te beoordelen hoe de overgang zo soepel mogelijk kan verlopen.

Aansprakelijkheid

Check als opdrachtgever in de afbouw of het uitzendbureau waar u zaken mee doet zich aan deze nieuwe regels houdt. Als dat namelijk niet het geval is, kan de uitzendkracht eventueel u aanspreken op het alsnog betalen van het loon waar hij recht op heeft. Tevens moet u zich bedenken dat in de wet wel de inlenersaansprakelijkheid is vastgelegd, maar geen uitlenersaansprakelijkheid. Als een uitzendbureau het dus niet zo nauw neemt met de regels en het gaat fout, kan het probleem al heel snel op uw bordje komen te liggen en daar zit u niet op te wachten.

Einde vakkrachtbepalingen

De cao voor Uitzendkrachten (ABU) kent een vakkrachtbepaling die per 30 maart 2015 komt te vervallen. Volgens die vakkrachtbepaling konden partijen bij de cao van de opdrachtgever bij de Beloningscommissie van de cao voor Uitzendkrachten verzoeken om bepaalde vakkrachten vanaf dag één volgens de inlenersbeloning te belonen. Met het vervallen van de vakkrachtbepaling komen lopende vakkrachtenmeldingen en vakkrachtenmeldingen die nog in de zes maanden nawerking zitten, tot een einde. Dit geldt voor de volgende cao’s:

 • cao Particuliere Beveiliging;
 • cao voor de Contractcateringbranche;
 • cao voor de Goud- en Zilvernijverheid;
 • cao voor het Technisch Installatiebedrijf;
 • cao voor het Carrosseriebedrijf;
 • cao voor het Isolatiebedrijf;
 • cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf;
 • cao voor het Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid