NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Inkomsten uit stenen

door: Peter Schoonderwoerd
| Praktijk

NOA Verzekeringsdienst

Als ondernemer zijn er veel manieren te bedenken om inkomsten te genereren. Velen van u hebben in het verleden onroerend goed aangeschaft om al dan niet over te gaan tot verhuur aan derden. Onderstaand wat aandachtspunten.

Eigenaren van opstallen zijn aansprakelijk (zonder dat er sprake hoeft te zijn van schuld of verwijt) voor schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in of aan hun opstal. Dit is bepaald in artikel 6:174BW. Men spreekt van een gebrekkige opstal als deze niet voldoet aan de eisen, die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor een gevaar voor personen of zaken oplevert. Dit betekent dat voor het vaststellen of er sprake is van een gebrek er een afweging moet worden gemaakt tussen het nemen van voorzorgsmaatregelen en de omvang van het risico. Heeft u panden particulier of zakelijk in eigendom, dan is het zaak om binnen uw polis(voorwaarden) goed te controleren of uw huidige (aansprakelijkheids)verzekeraar voorziet in een dergelijke dekking.

Brandverzekeraar

Een tweede aandachtspunt is op welke wijze uw (brand)verzekeraar u verplichtingen oplegt als eigenaar van het pand. Denk hierbij aan de eisen voor de elektrische installatie en restricties ten aanzien van buitenopslag. 

Asbest in uw pand

Daarnaast is het van belang u te realiseren of uw pand voorzien is van asbest. Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van deze asbest. Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland. De afgelopen maanden hebben verzekeraars polisvoorwaarden, verzekerde bedragen en premies aangepast als het gaat om opruimen, herstellen en saneren van asbestdaken. De verzekeringen waarbij dit speelt zijn brand-, bedrijfsaansprakelijkheid- en milieu aansprakelijkheidsverzekeringen. Ook mag u uzelf de vraag stellen wat voor eventuele actie er ondernomen dient te worden als u eigenaar bent van een dergelijk pand. Bent u bijvoorbeeld bekend met de hoogte van de verzekerde bedragen respectievelijk de verschillen van/tussen zowel opruimings- als saneringskosten? Wist u bijvoorbeeld dat er vanuit de overheid een (tijdelijke) subsidieregeling is? Weet u op welke wijze deze regeling werkt?  En aan welke eisen er voldaan dient te worden om voor subsidie in aanmerking te komen?

Wenst u meer informatie over bovenstaande of heeft u interesse om eens geheel vrijblijvend met ons kantoor een analyse van de risico’s in relatie tot uw verzekeringspakket uit te werken, laat het ons gerust weten.   

Column Peter Schoonderwoerd - Afbouwzaken 3 2018

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid