NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Iemand van het werk sturen? Pas op!

door: Ingeborg van Leusden

Een gewaarschuwd mens...

Naast het feit dat NOA-leden werkzaamheden uitvoeren, zijn zij ook vaak opdrachtgever. Zo ook in dit geval waar het NOA-lid een partij had ingeschakeld om wanden te stukadoren. Deze onderaannemer maakte er een potje van en is uiteindelijk door het NOA-lid van het werk gestuurd. Maar, de rechter vond dat dit niet zo had mogen gebeuren met alle gevolgen van dien.

Er is veel e-mailverkeer tussen partijen geweest. Daarin is door het NOA-lid diverse malen gesteld dat het werk nu toch echt klaar moest en heeft hij aangegeven welke gebreken er nog aan het uitgevoerde werk kleefden. Maar, een harde deadline werd er niet gesteld. Op enig moment is de maat vol. Zeker omdat de onderaannemer bleef volhouden dat het werk wel goed was en eigenlijk niet van plan was om er nog iets aan te doen. Toen de onderaannemer uiteindelijk van het werk werd gestuurd, bleek dat aan het werk veel meer gebreken kleefden en was de schade enorm. Logisch dus dat het NOA-lid die schade vergoed wilde hebben en een procedure aanhangig maakte.

Geen opleverdatum

Het lastige in dit geval is dat er tussen partijen geen opleverdatum was overeengekomen en werd afgesproken dat de onderaannemer ook andere werken tussendoor mocht uitvoeren. De rechter heeft dat zo uitgelegd: Je mag niet op enig moment een mailtje sturen om te zeggen dat het werk binnen twee dagen klaar moet zijn, zodat je dan met een andere partij het werk kan afmaken.

Termijn afspreken

Wat de rechter het NOA-lid hier zwaar aanrekent, is dat er wel mailtjes zijn waarin staat dat de wanden niet goed zijn uitgevoerd, maar dat er geen termijn wordt genoemd waarbinnen dit in orde gemaakt moet worden. Juridisch gezien moet je niet alleen aangeven wat er niet goed is, maar ook een redelijke termijn geven om het in orde te maken. In het geval van het NOA-lid gingen er maanden overheen waarin enkele keren de opmerking werd geuit dat de wanden nog niet allemaal brandwerend waren afgevoegd, maar pas één dag voordat de brandweer op inspectie zou komen, werd een ultimatum gesteld. Dat kan zo niet, zegt de rechter. Als je met elkaar afspreekt dat je ook werkzaamheden voor derden mag uitvoeren en dus niet exclusief voor één werk beschikbaar bent, dan moet de termijn die gesteld wordt om de werkzaamheden te herstellen/af te maken langer zijn. 

Gevolgen onduidelijke afspraken

De rechter ging niet mee in het betoog dat de onderaannemer zelf niets meer wilde doen aan het werk en het wel goed vond zo. Daarvoor was te weinig bewijs en dus geen verzuim van de onderaannemer. De gevolgen hiervan zijn groot. Het NOA-lid moet de facturen van de onderaannemer betalen en ook de kosten van de herstelwerkzaamheden zelf dragen. 

Veertien dagen

Uit de uitspraak van de rechter zijn twee zaken van belang. Ten eerste moet u uw onderaannemer schriftelijk (per e-mail mag ook) in duidelijke, niet mis te verstane bewoordingen, laten weten wat er niet goed is en bent u verplicht een termijn te geven waarbinnen de werkzaamheden afgemaakt/hersteld moeten zijn. Ten tweede moet u ervoor zorgen dat de termijn die u geeft redelijk is. Hoe lang dat is, hangt van de zaak af maar aan het geven van een korte termijn van één á twee dagen zijn altijd risico’s verbonden. Gebruikelijk is een termijn van ongeveer veertien dagen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid