NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Hulp voor de regisseur

door: Peter Schoonderwoerd
| Management Administratie

NOA Verzekeringsdienst

Als ondernemer wenst u zelf de regie te houden over bepaalde zaken. Dit is één van de argumenten waarom u in het verleden gekozen heeft voor het ondernemerschap. Maar regie houden impliceert ook dat u gebruik maakt van hulp en deskundigheid die u wordt geboden door externe partijen.

NOA biedt haar leden hulp en werkt daarvoor ook samen met een aantal partners. Op het gebied van duurzame inzetbaarheid, preventie en re-integratie wordt samengewerkt met Pre-Sense, een organisatie die zich richt op het beheersen van schadelast als gevolg van verzuim. Alle leden van de hoofdsector ABN Natuursteen bevelen wij daarom op donderdag 18 oktober hun ledenbijeenkomst van harte aan, gezien de onderwerpen die daar dan op de agenda staan. 

Re-integratie

Ook als u nog nooit te maken heeft gehad met re-integratie is het goed om er meer over te weten te komen. Want als u in een re-integratietraject belandt, kan het helaas zo zijn dat uw werknemer op een hele andere wijze in de wedstrijd zit. Uit de Juridische Barometer valt te lezen dat er, ten opzichte van 2017, veel meer werknemers een mogelijk of daadwerkelijk conflict krijgen met werkgevers en ze daar juridisch op aanspreken. 

Rechtsbijstandsverzekeraar/VKR

Mocht het tot een juridische strijd oplopen, dan is een rechtsbijstandsverzekeraar een externe partij die u daarbij kan helpen. Maar bent u verplicht om gebruik te maken van de diensten van uw verzekeraar? Aan de basis heeft dit de voorkeur van de verzekeraar, maar in de loop der jaren heeft de term VAK (Vrije Advocaatkeuze) zijn intrede gedaan, die sinds kort is vervangen door de term VKR (Vrije Keuze Rechtshulpverlener). Een van de grootste rechtsbijstandsverzekeraars, de DAS, heeft zich gerealiseerd dat steeds meer klanten zelf de regie willen hebben en hun eigen zaken willen regelen. De VKR is echter geen vrijbrief om op geen enkele wijze overleg te voeren met de verzekeraar. Om op een later moment de nota (van uw advocaat naar keuze bijvoorbeeld) zonder pardon door te sturen met de verwachting dat deze zal worden betaald, valt bij verzekeraars niet in goede aarde. De spelregels en eisen voor VKR zijn niet zo moeilijk, maar wel heel belangrijk om in de gaten te houden. Zeker als u achteraf niet voor onaangename verrassingen wilt komen te staan.

Meer informatie

Wenst u meer informatie over de spelregels en eisen of de wijze waarop uw rechtsbijstandsverzekeraar omgaat met VKR, laat het ons weten. Voor informatie en advies over andere zaken waarbij het onderwerp “verzuim” centraal staat (te denken valt aan een verzuimverzekering in combinatie met uw loondoorbetalingsplicht of een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemer met een zeer hoge eindleeftijd) kunt u vanzelfsprekend ook bij ons terecht.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid