NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Honderden euro's premievoordeel bij in dienst nemen jongere werknemer

door: Gert van der Meulen
| Administratie Personeel

 

Premievoordeel

Werkgevers die jongere werknemers (minimaal 18 en maximaal 26 jaar) in dienst nemen, krijgen een fikse korting op de premies voor werknemersverzekeringen. Per jongere werknemer kan dat voordeel oplopen tot maximaal € 3.500,- per jaar.

Met deze maatregel wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de jeugdwerkloosheid aanpakken. De premiekorting wordt op 1 juli 2014 ingevoerd. Het voordeel geldt niet alleen voor nieuwe medewerkers die dan in dienst treden, maar ook voor jongeren die al sinds 1 januari 2014 een werkgever hebben gevonden.

Aan deze regeling zijn strikte voorwaarden verbonden:

Jongere werknemer

De jongere werknemer is minimaal 18 jaar, maximaal 26 jaar. Hij/zij heeft een WW- of een bijstandsuitkering op de dag voordat hij bij u in dienst kwam. Om dit te bewijzen moet de werknemer een doelgroepverklaring opvragen.

Arbeidsovereenkomst

De jongere werknemer wordt aangetrokken op of na 1 januari 2014 en vóór 1 januari 2016. Hij/zij krijgt een arbeidscontract voor minimaal 32 uur per week, gedurende minimaal 6 maanden.

Tijdelijke regeling

De premiekorting jongeren is tijdelijk en duurt tot 1 januari 2016. Officieel gaat de regeling in per 1 juli 2014. Maar het geldt ook al voor jongere werknemers die vanaf 1 januari 2014 in dienst zijn getreden. Werkgevers ontvangen de premiekorting zolang het arbeidscontract van de werknemer duurt, met een maximum van 2 jaar.

Komt de jongere werknemer in dienst... 

 • Op of na 1 januari 2014 en voor 1 juli 2014?
  De werkgever ontvangt de premiekorting vanaf 1 juli 2014 voor maximaal 2 jaar. 
 • Op of na 1 januari 2014 en voor 1 juli 2014, maar gaat hij/zij uit dienst voor 1 juli?
  Dan is de werknemer dus op 1 juli 2014 niet in dienst en krijgt de werkgever geen premiekorting. 
 • Vanaf 1 juli 2014 en voor 1 januari 2016?
  Werkgever ontvangt de premiekorting vanaf indiensttreding voor maximaal 2 jaar, vanaf het moment van indiensttreding. 
 • Wordt de jongere tijdens het dienstverband 27 jaar?
  Dan kan de werkgever de premiekorting blijven toepassen.

Hoe hoog is de premiekorting voor jongere werknemer?

Werkgevers kunnen een premiekorting krijgen van € 3.500,- per jaar per jongere werknemer.
Voor jongeren die in dienst zijn gekomen op of na 1 januari 2014 en voor 1 juli 2014, ontvangt u de premiekorting pas vanaf 1 juli 2014. Deze korting gaat namelijk in vanaf 1 juli 2014. En het is ook pas vanaf die datum mogelijk de korting toe te passen in de loonaangifte. De werknemer moet op 1 juli 2014 nog wel in dienst zijn. Een werkgever kan in 2014 dus maximaal € 1.750,- aan premiekorting krijgen per jongere werknemer. De premiekorting geldt alleen voor de duur van het arbeidscontract, met een maximum van 2 jaar.

Toepassen premiekorting

Deze premiekorting past u vanaf 1 juli toe in de loonaangifte. Het is niet mogelijk om de premiekorting eerder toe te passen. 

Expliciet werven van jong personeel toegestaan

Van het ministerie mag er -per hoge uitzondering- in personeelsadvertenties jongeren worden geworven. 

Er is ook een premiekorting voor ouderen en arbeidsgehandicapten.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid