NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Hogeschool Utrecht inspireert leden NOA Sector Grootbedrijven

door: Rob van Boxtel
| Techniek

Selficient

Op de Uithof ligt het Utrecht Science Parc bijna volledig bebouwd met gebouwen van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht (HU). In die gebouwen worden zo’n 50.000 studenten op hun toekomst voorbereid. Kortgeleden vergaderde NOA Sector Grootbedrijven (SGB) op de Hogeschool Utrecht en maakten de leden kennis met deze dynamische, innovatieve wereld.

SGB vergadert ongeveer 4 keer per jaar, bij voorkeur op locaties waar ook wat te zien en te leren valt. De Hogeschool Utrecht voldeed daaraan! Door die grote hoeveelheid studenten kent de Uithof wel een probleem; en dat is een parkeerprobleem. Toen de deelnemers van de bijeenkomst dit probleem eenmaal hadden overwonnen, verzamelden ze zich in één van de talrijke zalen van de Hogeschool. 

Kennis uitwisselen

Vergaderingen van SGB bestaan bijna altijd uit een regulier vergaderdeel waarin onderling gediscussieerd wordt en ervaringen worden uitgewisseld, waarna aansluitend sprekers enkele thema’s aansnijden. Dit keer beklommen Detron en bpfBOUW het spreekgestoelte. De aanwezigen werden bijgepraat over pensioenen, het leven na ISDN en een klein beetje over Internet of Things. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het interessantste deel van deze bijeenkomst nog moest komen!

Solar Decathlon Challenge 

Onder leiding van de coach en programma manager wonen 3.0 en een aantal studenten werd nog snel even een pint gepakt waarna we ons in het studentenleven, op de hogeschool dan wel te verstaan, stortten. Met meer dan trots gaven twee studenten een presentatie over het project Selficient. Een team van 35 studenten van hogeschool Utrecht bereikte in 2017 namelijk met dit project de finale van de Solar Decathlon Challenge. Een wedstrijd met als doel een betaalbaar huis te creëren dat zelfvoorzienend, modulair, betaalbaar en aantrekkelijk is én gebouwd is van circulaire materialen met een moderne uitstraling. De oorsprong lag bij vier studenten die in 2016 een concept voor de internationale wedstrijd maakten. Hun concept werd gekozen voor de finale waarbij het de bedoeling was het huis in 8 dagen te bouwen in Denver. 

Selficient

Ze noemden het project 'Selficient'. Meer dan 80 studenten en docenten maakten deel uit van het Selficient team. Bij de projectopzet is ook samengewerkt met (mkb-)bedrijven die, vaak in natura, bijdroegen aan de realisatie en daarvoor ook meeprofiteerden van de opgedane kennis. Bij het project waren studenten van verschillende HU-studierichtingen betrokken. Het gaat namelijk niet alleen om bouwkundige aspecten maar ook om transport en logistiek, installaties, communicatie en financiën. De weg naar Denver bevatte vele hobbels maar uiteindelijk zijn de studenten er toch in geslaagd het huis binnen de gestelde termijn te realiseren waarbij onder meer de publieksprijs werd gewonnen. Inmiddels hebben de studenten zich ook aangemeld om deel te nemen aan de Solar Decathlon die in 2019 in Hongarije zal worden gehouden. Ze zijn opnieuw gekozen voor de finale. Daarbij is het opvallend dat de studenten die het project in Denver realiseerden inmiddels al vaak zijn afgestudeerd en dat een compleet nieuwe lichting studenten hiermee aan de slag gaat.

Naast deze indrukwekkende presentatie over de Solar Decathlon werd door de aanwezigen de gelegenheid te baat genomen om verschillende werkplekken van de Hogeschool te bezoeken waar studenten aan de gang waren met onder meer domotica, 3D-printers en robots. Uiteraard kwam ook de samenwerking van mkb-bedrijven en de Hogeschool aan de orde. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid