NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Hogere WGA-premie door nieuw stelsel per 2017

door: Gert van der Meulen
| Administratie Personeel

WGA-premie per 2017 omhoog

De manier waarop de WGA-lasten bij UWV gefinancierd worden, gaat per 1 januari 2017 op de schop. Hierdoor wordt de premie voor werkgevers, die na 1 juli 2015 teruggekeerd zijn bij UWV en daarvoor eigenrisicodrager waren, gemiddeld genomen hoger. Daarnaast komen de zogenoemde staartlasten straks voor rekening van UWV. Dit staat in een wetsvoorstel dat nog moet worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Hogere premie voor (middel)grote werkgevers

Een belangrijke reden voor deze wijzigingen is om tegen te gaan dat werkgevers eerst uit het collectieve systeem bij het UWV stappen om relatief goedkoop de WGA privaat te verzekeren. Als het eigenrisicodragerschap na een (onverwachte) hogere instroom niet meer interessant is, willen werkgevers (goedkoop) terugkeren in het collectieve systeem, maar laten dan een groot deel van hun schadelast achter bij de verzekeraar. Eén van de gevolgen van de wetswijziging is dat grote en middelgrote werkgevers bij terugkeer naar UWV straks gemiddeld genomen een hogere premie zullen gaan betalen dan dat nu het geval is. Dat komt doordat de premie straks gebaseerd wordt op hun totale historische WGA-lasten en de loonsom van twee jaar eerder. De UWV-premie wordt daardoor vergelijkbaar met de premie die een private verzekeraar zou hanteren. Net als nu wordt de premie bij UWV begrensd door een minimum en maximum. 

Staartlasten blijven achter bij UWV

De wijziging heeft echter niet alleen negatieve gevolgen voor de premie. De hogere premie die werkgevers gaan betalen als ze terugkeren naar UWV zorgt ervoor dat er meer geld bij UWV binnenkomt dan nodig is voor het financieren van de WGA-lasten. Het geld dat overblijft, wordt gebruikt voor het vormen van een zogenoemd staartlastenvermogen. Dit staartlastenvermogen maakt onderdeel uit van de Werkhervattingskas (Whk). Hieruit worden de staartlasten betaald die achterblijven als werkgevers overstappen van het UWV-systeem naar eigenrisicodragerschap WGA (privaat verzekeren). 

Gevolgen voor beperkte groep werkgevers

De regeling heeft alleen mogelijke gevolgen voor werkgevers die na 1 juli 2015 zijn overgestapt of in de nabije toekomst gaan overstappen. Voor de overige werkgevers, zowel voor de degene die bij het UWV blijven of bij hun verzekeraar, verandert er niets.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid