NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Hogere boetes bouwopdrachtgever bij overtreding Arbowet

door: Gert van der Meulen
| Werkvoorbereiding

Boetes Opdrachtgever (1)

Opdrachtgevers in de bouw kunnen binnenkort steviger worden aangepakt als zij hun opdrachtnemers laten werken onder slechte arbeidsomstandigheden. De boetes voor opdrachtgevers bij overtredingen van de Arbowet gaan volgend jaar omhoog, naar maximaal € 13.500.

Steeds meer werk wordt tegenwoordig uitbesteed door opdrachtgevers. Zij bepalen daarom mede de omstandigheden waaronder het werk wordt uitgevoerd. Daardoor zijn zij in sommige gevallen medeverantwoordelijk voor ongelukken, overtredingen van de Arboregelgeving en andere misstanden.

Tijdsdruk verhoogt risico’s

Opdrachtgevers leggen soms zoveel tijdsdruk op dat dit kan leiden tot ongelukken. Ook schatten ze regelmatig de risico’s van een uit te voeren bouwproject onvoldoende in en nemen daarmee onnodig grote risico’s voor werknemers. Door vanaf de start van een project beter na te denken over veilig en gezond werken, en de planning daar beter op af te stemmen, kunnen arbeidsrisico’s en ongelukken tijdens het werk worden voorkomen.

Bepalingen opdrachtgevers aangescherpt

In het Arbobesluit worden daarom de bepalingen voor opdrachtgevers aangescherpt. Met de aanpassing van deze bouwprocesbepalingen kan de Inspectie SZW beter en harder optreden tegen opdrachtgevers van bouwprojecten die de Arbowet overtreden. Ook opdrachtgevers die verzuimen een asbestinventarisatierapport aan de uitvoerende partij te verstrekken, kunnen nu door de Inspectie SZW worden aangepakt.

In de eerste uitgave van 2017 zullen we in ons vakblad Afbouwzaken ingaan op de inspectiepunten die ISZW meeneemt tijdens controles op de bouwplaats. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid