NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Hoger risico voor opdrachtgever bij afschaffing van de VAR

door: Gert van der Meulen
| Management Administratie

VARafschaffing

Als de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) per 1 januari 2016 in werking treedt, loopt u bij het in onderaanneming inschakelen van bijvoorbeeld ZZP-ers een groter risico op een naheffing of correctie. Dat blijkt uit een memorie van antwoord die staatssecretaris Wiebes van Financiën recentelijk naar de Tweede Kamer gestuurd heeft.

Door de invoering van de wet DBA loopt uw bedrijf een groter risico op een naheffing of correctie, terwijl dat risico nu bij de opdrachtnemer ligt. Als de Eerste Kamer op 27 oktober instemt met de nieuwe wet, wordt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 2016 vervangen door een stelsel van voorbeeldovereenkomsten. Onlangs gaf staatssecretaris Wiebes van Financiën in een memorie van antwoord meer duidelijkheid over deze nieuwe manier van werken.

Feitelijk werknemerschap is leidend

Uit deze memorie blijkt dat de fiscus per 1 januari 2016 een naheffingsaanslag of correctieverplichting voor de loonheffingen kan opleggen als er sprake is van feitelijk werknemerschap. Dat is het geval als u een goedgekeurd contract getekend heeft, maar in de praktijk niet conform dit contract werkt. Onder de huidige regelgeving ligt het risico op bijbetalen meestal bij de opdrachtnemer (bijv. de ZZP-er die u inhuurt). Dat is vaak het geval omdat de fiscus voor een naheffingsaanslag bij de opdrachtgever moet bewijzen dat de opdrachtgever het oogmerk had om de VAR te gebruiken om loonheffingen te ontlopen. Dat bewijs is bijna nooit te leveren. Dit gaat dus veranderen.

Méér verantwoordelijkheid

U krijgt dus nog weer meer verantwoordelijkheid - en verhoogd risico op aansprakelijkstelling - voor de arbeidsrelatie die u heeft met de ingehuurde arbeidskrachten. Om de risico’s echter toch zo beperkt mogelijk te houden en zoveel mogelijk zekerheid te hebben ten aanzien van een dergelijke naheffing of correctie is het gebruik maken van een vooraf door de fiscus goedgekeurde voorbeeldovereenkomst (contract).

Zekerheid over loonheffingen kán wel

De enige situatie waarin u zeker weet dat uw onderneming niet met een naheffingsaanslag of correctieverplichting geconfronteerd wordt, is als u een goedgekeurde voorbeeldovereenkomst gebruikt én in de praktijk daadwerkelijk conform de bepalingen in deze overeenkomst werkt. Alleen in dat geval hoeft u geen loonheffingen af te dragen voor de opdrachtnemer en hoeft u zich ook geen zorgen te maken over naheffing en correctie. De Belastingdienst heeft inmiddels de eerste modelcontracten gepubliceerd. Het gaat pas om enkele specifieke contracten waar wij als afbouwsector niets mee kunnen, maar de lijst met voorbeelden zal de komende tijd verder worden aangevuld zodra er meer contracten goedgekeurd zijn.

Voorbeeldcontracten afbouw

Het publiceren van voorbeeldcontracten gaat echter nog zo snel. Zeer waarschijnlijk worden er veel meer voorbeelden aangedragen dan de fiscus had verwacht. Er zijn immers vele sectorale verschillen. Ook NOA is in overleg met de fiscus over één of meerdere voorbeeldovereenkomsten, waarbij dan ook nog afstemming moet plaatsvinden met de overige partijen in de bouwnijverheid. Wij hopen u op korte termijn hierover meer te kunnen melden.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid