NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Hoge Raad stelt huurkosten voor ZZP’er aftrekbaar

door: Webbeheer
| Administratie

 Huurkosten ZZP-er aftrekbaar

ZZP’ers mogen volgens een uitspraak van de Hoge Raad de volledige huur van hun woonhuis als fiscale aftrekpost opvoeren. Eerder wees het gerechtshof in Den Haag een claim van een bouwondernemer af, die de (huur)kosten als aftrekpost wilde opvoeren. Eén van de voorwaarden is wel dat minimaal 10% van het huurhuis zakelijk wordt gebruikt.

Werkzaamheden als acquisitie, het plannen van werkzaamheden en het bijhouden van de administratie worden door de ZZP’er verricht in een kamer in de woning (hierna: de werkkamer). Deze werkkamer mag dan niet een (naar verkeersopvatting) zelfstandig gedeelte van de woning zijn en geen eigen opgang en sanitair hebben.

Casus voor Hoge Raad

Een zelfstandige bouwondernemer had in de aangifte voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor het jaar 2010 voor zijn werkkamer aanvankelijk € 902 aan huisvestingskosten in aanmerking genomen. Daarna heeft hij zich op het standpunt gesteld dat het volledige bedrag van de huisvestingskosten van € 9835 voor aftrek in aanmerking komt en dat op grond van artikel 3.19 Wet IB 2001 € 2700 als onttrekking voor privégebruik moet worden bijgeteld. De Inspecteur heeft € 902 in aftrek aanvaard.

Ondernemingsvermogen

Maar, volgens de uitspraak van de Hoge Raad is het huurrecht een vermogensrecht dat - mede - voor de ondernemingsuitoefening wordt gebruikt en zodoende tot het ondernemingsvermogen kan worden gerekend. In de uitspraak van het gerechtshof telde het ontbreken van een aparte opgang zwaar mee. De Hoge Raad stelt nu dat onder "een tot zijn ondernemingsvermogen behorende woning" mede moet worden begrepen “een tot het ondernemingsvermogen behorend huurrecht van een woning”. Naast de huurkosten mogen ook overige ‘huisvestingslasten’ volledig worden opgevoerd als bedrijfslasten. Denk aan stroom, gas, water en verzekeringspremies.

Huursubsidie

Als u huursubsidie ontvangt, let dan op. Als u de huurlasten aftrekt en het huurrecht dus ondernemingsvermogen is, geldt de huursubsidie als inkomen. Die moet u dus optellen bij uw winst uit onderneming.

Niet voor iedereen

Niet iedere ondernemer die een huis huurt en daarvoor minimaal 10% van de woonruimte zakelijk gebruikt kan de huurkosten opvoeren. Een voorwaarde is namelijk dat er nog niet is afgerekend met de Belastingdienst. Dit kan zijn voor net gestarte, of nog te starten ondernemers, maar ook voor ondernemers die bijvoorbeeld in 2014 zijn opgestart en hun belastingaanslag over dat jaar nog niet hebben afgewikkeld.

ZZP'ers die al jaren ondernemer zijn, maar nog nooit de huurkosten als bedrijfskosten hebben opgevoerd, mogen nu niet ineens hun huurkosten als aftrekpost opvoeren. Verhuist een al bestaande ondernemer van een koop- naar een huurhuis, dan kunnen de huurkosten wel weer als aftrekpost worden opgevoerd, als dit tenminste vanaf het begin gebeurt. Er is nog niet bekend of er misschien een reparatiewet komt zodat er ook met terugwerkende kracht huurkosten als ondernemingskosten kunnen worden opgevoerd.

Eigenwoningforfait voor ondernemerswoningen

De betaalde huur mag in aftrek gebracht worden op de winst, maar er moet wel een correctie worden aangebracht ter grootte van het eigenwoningforfait voor ondernemerswoningen. Dit forfait bedraagt in 2016 in de meeste gevallen 1,85% van de WOZ-waarde van de woning. Dit saldo moet dus af van de winst. 

Woningwaarde   Privé-onttrekking
Meer dan... Maar niet meer dan...  
- € 12.500 1,05% van de WOZ-waarde
€ 12.500 € 25.000 1,35% van de WOZ-waarde
€ 25.000 € 50.000 1,50% van de WOZ-waarde
€ 50.000 € 75.000 1,65% van de WOZ-waarde
€ 75.000 € 1.050.000 1,85% van de WOZ-waarde
€ 1.050.000 - € 19.425 + 2,35% van de rest WOZ-waarde boven € 1.050.000

Volledige uitspraak

ZZP’ers die meer willen weten, kunnen de volledige uitspraak van de Hoge Raad downloaden

Bron: ZZP-Nederland 

 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid