NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Hoge Raad beslist: géén loondoorbetaling bij weigering passende arbeid

door: Gert van der Meulen
| Personeel Management

Weigering Passende Arbeid

Als een zieke werknemer weigert passende arbeid te verrichten, vervalt zijn aanspraak op loondoorbetaling. Dit geldt dan zowel voor de uren waarin hij passende arbeid moet verrichten, als voor de uren waarvoor hij arbeidsongeschikt is. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. 

Als een zieke werknemer moet re-integreren, maar dit (nog) niet volledig lukt in zijn eigen functie, dan bent u verplicht om de werknemer passende arbeid aan te bieden. Er zijn echter medewerkers die deze alternatieve, passende arbeid weigeren te verrichten. Het is lange tijd onduidelijk geweest of een werknemer bij die weigering zijn volledige loonaanspraak verliest, of alleen het deel dat betrekking heeft op de passende arbeid.

Dubbelzinnig uit te leggen artikel Burgerlijk Wetboek

In artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek staat in lid 3c dat een werknemer geen recht heeft op loondoorbetaling ‘voor de tijd, gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid (…) niet verricht’. In de praktijk ontstond discussie of er met de woorden ‘voor de tijd, gedurende welke’ de periode bedoeld werd waarin de werknemer weigerde passende arbeid te verrichten. Of dat daarmee alleen de uren bedoeld werden waarin de werknemer, hoewel hij daartoe in staat was, niet heeft gewerkt. In het eerste geval zou de volledige loonaanspraak vervallen, in het tweede geval zou de werknemer recht houden op loon voor het gedeelte waarvoor hij (nog) arbeidsongeschikt is.

Loonaanspraak vervalt volledig

De Hoge Raad stelt voorop dat artikel 7:629 bedoeld is om de re-integratie en het herstel van een zieke werknemer te bevorderen. De sanctie op overtreding van deze wettelijke bepaling is dat de loonaanspraak volledig vervalt. Dit geldt dus ook voor het deel van de werktijd waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is en nog niet in staat is om te re-integreren.  

Overigens moet u de werknemer wel eerst waarschuwen als hij passende arbeid weigert. U moet de werknemer inlichten over de consequenties en hem wel de kans geven om alsnog aan uw opdracht te voldoen.  

We adviseren NOA-leden, die te maken krijgen met een dergelijke situatie, voor passend advies contact op te nemen met onze servicedesk.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid