NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Hoe voorkomt u dat u of uw medewerkers burn-out klachten krijgen?

door: Armand Landman
| Personeel Management

Burn-out klachten voorkomen

Het aantal mensen met een burn-out is in de afgelopen twee jaar met 50 procent toegenomen. Dat blijkt uit het het Nationaal Salaris Onderzoek van Intermediair en Nyenrode Business Universiteit. Als verklaring voor de toenemende burn-outs noemt Nyenrode de wildgroei van tijdelijke contracten. Hoe herkent u tijdig de signalen van een dreigende burnout?

Overwerkte mensen zijn vaak chronisch moe, gespannen, prikkelbaar, emotioneel labiel, hebben concentratieproblemen en slapen vaak slecht. Het is het gevolg van een verstoord evenwicht tussen zaken die stress opleveren en het vermogen deze stress te verwerken.

Een burn-out wordt veroorzaakt door een zeer langdurige blootstelling aan te hoge (werk)stressoren. Dit veroorzaakt uiteindelijk een bijna onoverbrugbare kloof tussen de taakopdracht, de werkmotivatie en de arbeidsbevrediging. Een te hoge werkdruk is één van de oorzaken van een burn-out.

Wat is werkdruk?

Werkdruk treedt op als u uw werk niet binnen de gestelde tijd af kunt krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kunt voldoen. Ook omstandigheden op het werk kunnen ervoor zorgen het werk niet goed uitgevoerd kan worden waardoor werkdruk ontstaat. Werkdruk is iets anders dan het druk hebben op het werk. Zolang u het kunt bolwerken, hoeft het niet tot problemen te leiden. Op het moment dat de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid verstoord raakt, spreekt men van werkdruk. 

Persoonlijke situatie kan ook zorgen voor werkdruk

Niet altijd is het werk de directe oorzaak. Ook de persoonlijke situatie kan zorgen voor een verhoogde werkdruk. Overspannenheid of een burn-out komen vaker voor bij:

  • mensen die moeilijk nee kunnen zeggen tegen werk;
  • mensen die erg perfectionistisch zijn;
  • problemen thuis die veel aandacht opeisen.

Wet beschermt tegen teveel stress

Werkdruk kan leiden tot werkstress. Dit zorgt voor psychische en fysieke klachten. Werkdruk valt in de Arbowet (hoofdstuk 1) onder ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt.

Het Burgerlijk Wetboek beschermt de werknemer ook tegen werkdruk. Een werkgever heeft immers een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving en moet maatregelen treffen om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werk schade lijdt. Als werkgevers niet voldoende aandacht besteden aan het terugdringen van werkdruk kan de Inspectie SZW een boete opleggen.

Handige tools om de eigen werkstress te meten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een handige tool ontwikkeld waarmee werkstress gemeten kan worden. En de beroepsvereniging voor Arbo Adviseurs heeft een speciaal kompas ontwikkeld waarmee de signalen van hoge werkdruk op tijd ontdekt kunnen worden. Arboned heeft zelfs een complete toolkit ontwikkeld.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid