NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Hoe verloopt een zitting van de Geschillencommissie Afbouw?

door: Jolanda Reede
| Nazorg Management

Voor een geschil dat is ingediend bij de Geschillencommissie wordt doorgaans een zitting gepland. Tijdens deze zitting kunt u uw standpunt mondeling toelichten. 

U en de consument krijgen bericht wanneer het geschil door de Commissie zal worden behandeld. Wanneer u naar de zitting komt, heeft u de gelegenheid om uw klachten of verdediging nog eens mondeling toe te lichten. Bovendien biedt het de Commissie de mogelijkheid tot het stellen van vragen en u tot het geven van nader commentaar. Dit kan verhelderend werken. Zowel u als de consument zijn echter vrij om te komen of weg te blijven. Wij adviseren u te gaan. De zitting duurt circa dertig minuten. De Geschillencommissie bestaat uit drie leden: een voorzitter die door de Stichting Geschillencommissies is uitgekozen, een lid voorgedragen door de Consumentenbond en een lid voorgedragen door NOA. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid