NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Hoe komt u (financieel) de maand juli door?

door: Fiscale Afdeling
| Management

Fiscaliteiten

Herkent u het beeld dat een in het voorjaar zorgvuldig opgebouwde liquiditeitsbuffer in de maanden mei tot en met juli als sneeuw voor de zon verdwijnt? Vakantiegeld, loonbelasting over het vakantiegeld en omzetbelasting over het 2e kwartaal moet worden betaald. En tot slot van rekening betalen uw opdrachtgevers ook nog eens later dan gebruikelijk. 

Het gevolg kan zijn dat u (tijdelijk) problemen heeft om al uw verplichtingen na te komen. Het is wellicht niet de volledige oplossing, maar de Belastingdienst kan op de korte termijn wel bijdragen in een oplossing van dit probleem. 

Vertraagde betaling bij de Belastingdienst

Wist u dat de Belastingdienst u de mogelijkheid geeft 4 maanden uitstel van betaling te krijgen voor een bedrag van maximaal € 20.000,-? Dat kunt u heel eenvoudig zelf regelen door te bellen met de Belastingdienst.

De voorwaarden hiervoor zijn eenvoudig:

  • U heeft wel altijd tijdig aangifte gedaan.
  • De totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000,-. Dus als verschuldigde bedrag boven dit bedrag uitkomt, komt u niet in aanmerking. In die situatie kunt u beter het deel van het bedrag boven de € 20.000,- betalen om voor het restant in aanmerking te komen.
  • Uitstel van betaling kunt u pas aanvragen op het moment dat de aanslag door de Belastingdienst wordt opgelegd. Deze aanslag wordt opgelegd als u 31 juli het verschuldigde bedrag aan omzetbelasting over het 2e kwartaal niet heeft betaald. Schrik niet van de boete voor het niet tijdig betalen, deze boete wordt door de Belastingdienst ingetrokken als u uitstel van betaling krijgt.
  • U kunt uitstel aanvragen voor een openstaand bedrag aan omzetbelasting of loonbelasting waarvoor u niet eerder uitstel heeft gekregen of waarvoor reeds een dwangbevel is opgelegd. 

Wanneer u uitstel krijgt, heeft u 4 maanden om het bedrag te betalen waarvoor uitstel is verleend. Tussentijdse betalingen is niet verplicht, maar mag uiteraard wel. 

Terugvragen van btw op oninbare debiteuren

Heeft u de btw al teruggevraagd van facturen van opdrachtgevers die nog niet betaald zijn, maar naar uw inschatting oninbaar zijn geworden? Sinds 1 januari 2017 kunt u btw al terugvragen op het moment dat u inschat dat deze oninbaar is. De Belastingdienst hanteert namelijk het principe dat de vordering in ieder geval oninbaar is als de betalingstermijn meer dan een jaar geleden is. Dit in tegenstelling tot het verleden waarbij de oninbaarheid echt definitief vastgesteld moest zijn. Het verzoek tot teruggaaf van deze btw kunt u gewoon doen bij de reguliere aangifte omzetbelasting. Dit kunt u nu nog bij de aangifte over het 2e kwartaal doen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid