NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Het veiligheids- en gezondheidsplan

door: Gert van der Meulen
| Werkvoorbereiding

Veiligheids- en gezondheidsplan

Het Arbobesluit afdeling Bouwproces, artikel 2.28 verplicht de opdrachtgever in een aantal duidelijk omschreven gevallen een veiligheids- en gezondheidsplan op te (laten) stellen. Dit plan, dat in de praktijk doorgaans een V&G-plan wordt genoemd, heeft diverse functies.

In de eerste plaats is een V&G-plan bedoeld om die risico’s te beschrijven, die in de ontwerpfase niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen. Ook functioneert een V&G-plan bijvoorbeeld bij het vastleggen van planning, samenwerking en overleg met de uitvoerende partijen tijdens de realisatie van het project. Het V&G-plan bevat dus zowel ontwerp- als uitvoeringselementen. Een V&G-plan in de uitvoeringsfase moet een handzaam en toetsbaar werkdocument zijn voor de coördinator uitvoeringsfase en vervolgens ook voor de eerstverantwoordelijken van de andere werkgevers.

We bieden een uitgebreide toelichting (deze kunt u, nadat u bent ingelogd, bekijken in de rechterkolom) over:

  • de situaties wanneer een Veiligheids- en gezondheidsplan verplicht is
  • wie een V&G-plan ontwerpfase moet opstellen 
  • wat er inhoudelijk in een V&G-plan ontwerpfase moet staan
  • wat er in de uitvoeringsfase aan het V&G-plan moet worden toegevoegd
  • Wanneer er samenwerkingsafspraken moeten worden gemaakt
  • Het opstellen van een V&G-deelplan.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid