NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Het sturen van een sommatiebrief of ingebrekestelling

door: Frank Rohof
| Administratie

Sommatie

Als een opdrachtgever niet betaalt, terwijl u vindt dat er wel betaald moet worden, zult u een sommatie of ingebrekestelling moeten versturen, alvorens u de vordering uit handen geeft aan een deurwaarder of advocaat. 

Voordat u de zaak echt uit handen geeft, moet u een soort laatste aanmaning versturen. Het verzenden van aanmaningen is wettelijk gezien niet vereist; het verzenden van een sommatie wel. Doorgaans stuurt u eerst twee aanmaningen, maar bellen mag dus ook, en daarna stuurt u een sommatiebrief. Dit alles kunt u zelf doen. Het voorbeeld dat u kunt gebruiken is ‘stevig’ van toon en geeft aan dat als er nu niet betaald wordt er een procedure (met alle kosten van dien) zal worden gestart. Indien een brief zoals deze verzonden is, staat niets meer in de weg om te procederen.  

Tips voor het versturen van een sommatiebrief, of zogenaamde ingebrekestelling

  • Wordt uw nota niet binnen de gestelde betalingstermijn betaald, maan dan aan en achterhaal wat de reden is van niet betalen. Eén tot twee keer aanmanen, schriftelijk en/of telefonisch, zijn in principe voldoende voor het uitsturen van een laatste aanmaning. In de rechterkolom kunnen leden een voorbeeld sommatiebrief downloaden. U kunt ook eerder sommeren of de zaak uit handen geven, als toch al duidelijk is dat niet betaald gaat worden.  
  • De tekst van de voorbeeldbrief kunt u aanpassen. De toon van deze brief is stevig. Wilt u vriendelijker zijn, vanwege de goede relatie bijvoorbeeld, dan kunt u de tekst natuurlijk naar eigen inzicht aanpassen. Zorg dat de brief past bij uw ‘huisstijl’.
  • Ook kunt u de sommatiebrief uitbreiden met een weerlegging van de redenen waarom niet betaald wordt (als die bekend zijn). Let echter op: soms is het beter om daarover eerst juridisch advies in te winnen. NOA-leden kunnen contact opnemen met de servicedesk; indien nodig kan kosteloos eerstelijns advies worden gegeven door de huisadvocaat van NOA.  
  • Het voorbeeld gaat ervan uit dat u sommeert tot betaling van het factuurbedrag zonder ‘rente en kosten’. In de brief geeft u al wel aan, dat als de zaak verder gaat u wel degelijk aanspraak zult maken op betaling van rente en (proces)kosten.
  • De wet eist een redelijke betalingstermijn; drie dagen is al redelijk (dus wat langer is zeker redelijk voor gewoonweg betalen. Bovendien duurt het toch bijna altijd nog wel wat langer voordat echt rechtsmaatregelen volgen.
  • Verzend de brief bij voorkeur per gewone post, per aangetekende post en per fax of e-mail. Bewaar het bewijs van aantekenen en het faxbewijs.
  • Als laatste: bijgaand voorbeeld van een sommatie of ingebrekestelling is en blijft een voorbeeld. Het geeft dus geen ‘heilige’ regels en kan aangepast worden, maar op hoofdlijnen is het compleet.  

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid