NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Het nut van kengetallen

door: Webbeheer
| Werkvoorbereiding

Kengetallen

Wie succesvol ondernemer wil blijven, moet goed kunnen rekenen. Kengetallen zijn cijfers die berekend worden uit de financiële gegevens of uit technische gegevens. Uit diverse gegevens worden kengetallen berekend die snel een indicatie van het bedrijf kunnen geven. Door middel van deze kengetallen kan een ondernemer bekijken wat de trends binnen het bedrijf zijn. Vergelijking met andere soortgelijke bedrijven kan inzicht geven in goede of verkeerde investeringen.

Doeleinden kengetallen

Een kengetal is een absoluut getal of een verhoudingsgetal, dat is uitgedrukt in fysieke eenheden of geldeenheden. Het brengt de huidige situatie of de ontwikkeling van een bedrijfsactiviteit in beeld. Kengetallen kunt u voor drie doeleinden gebruiken:

  • het in beeld brengen van de situatie op een bepaald moment.
  • Een overzicht geven van de ontwikkelingen over een bepaalde periode, door kengetallen over opeenvolgende perioden te berekenen en te beoordelen.
  • Het beoordelen van de relatieve positie van uw onderneming, door kengetallen van uw eigen onderneming te vergelijken met die van soortgelijke organisaties.

Het berekenen van kengetallen

Uit uw exploitatierekening kunt u diverse kengetallen berekenen. Enkele belangrijke zijn:

Kengetallen Berekeningen

Benchmark

Jaarlijks laat het Bedrijfschap Afbouw een professioneel bureau onderzoek uitvoeren. Als u meewerkt aan het onderzoek, ontvangt u een individueel rapport, zodat u een eigen benchmark krijgt van uw onderneming ten opzichte van vergelijkbare bedrijven uit uw sector. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid