NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Helft ontslagaanvragen sinds WWZ afgewezen

door: Gert van der Meulen
| Personeel

 Helft ontslagaanvragen sinds WWZ afgewezen

Sinds 1 juli 2015 strandt ongeveer de helft van de ontslagverzoeken aan de rechter. Vóór die datum was dit slechts 10 tot 20%. Het hoge aantal ‘mislukte’ ontslagaanvragen lijkt te worden veroorzaakt door de nieuwe ontslagregels onder de WWZ. Rechters willen onder het nieuwe ontslagregime - meer dan voorheen - een waterdicht ontslagdossier zien.

Dat rechters na invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) steeds vaker een streep zetten door ontslagaanvragen, komt omdat zij het verzoek moeten beoordelen op basis van één enkele ontslaggrond. Dat betekent dat werkgevers in hun ontbindingsverzoek niet meer verschillende ontslagredenen kunnen combineren. Daarnaast kan de rechter een werknemer niet meer bevoordelen via een variabele ontslagvergoeding. De kantonrechtersformule namelijk het veld moeten ruimen voor de transitievergoeding.

Minimale eisen aan ontslagdossier

Om de kans op goedkeuring voor een ontslagaanvraag te vergroten, moet een werkgever een volledig ontslagdossier opbouwen. Zo’n dossier bestaat in principe uit het personeelsdossier met daarbij de verslagen van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken, correspondentie met de werknemer waaronder waarschuwingen en verslagen van het verbetertraject. Ook heeft de werkgever een herplaatsingsverplichting: een ontslag is pas mogelijk als de werkgever - zonder succes - geprobeerd heeft om de werknemer in een andere functie te herplaatsen.

Ontslag met wederzijds goedvinden is nu interessanter

De ingevoerde maatregelen van de WWZ behelzen onder meer nieuwe regelgeving op het gebied van de ketenbepaling, de transitievergoeding, de aanzegtermijn, maar ook ontslag. Zo geldt sinds 1 juli 2015 een vaste route voor ontslag: voor ontslag om bedrijfseconomische redenen moet de werkgever naar UWV en bij ontslag wegens disfunctioneren naar de kantonrechter. Omdat rechters verslagverzoeken nu strenger beoordelen, is ontslag met wederzijds goedvinden in veel gevallen interessanter voor werkgevers. Lees hier meer over de ingeperkte keuzemogelijkheden voor ontslag. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid