NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Heffingsnota’s bedrijfschap over 2014

door: Gert van der Meulen
| Administratie

Het kabinet-Rutte II heeft een abrupt einde gemaakt aan de jarenlange discussie over de product- en bedrijfschappen: in het regeerakkoord is besloten ze op te heffen. Maar wanneer het Bedrijfschap Afbouw precies wordt opgeheven, is nog onduidelijk. Daarover moeten zowel Tweede als Eerste Kamer nog een besluit nemen. 

Elk afbouwbedrijf valt nog zeker tot en met eind 2014 onder de werkingssfeer van het Bedrijfschap Afbouw. Dat betekent dat ieder geregistreerd afbouwbedrijf daarom ook verplicht de heffing moet betalen. Dat is bepaald in de heffingsverordeningen. De heffingsnota voor 2014 is reeds door het Bedrijfschap Afbouw uitgestuurd. Activiteiten die van algemeen belang voor de bedrijfstak zijn, worden gefinancierd uit de opgelegde heffingen. Sinds vorig jaar is de heffingsnota substantieel verlaagd naar € 255,-. 

Het is de bedoeling dat het inmiddels opgerichte Technisch Bureau Afbouw (TBA) activiteiten van het bedrijfschap over neemt. Nu voert het TBA werkzaamheden uit voor het bedrijfschap, zoals onderzoeken en het ontwikkelen van beoordelingsrichtlijnen. Ook financiert het bedrijfschap opleidingen en goede arbeidsomstandigheden in de afbouw door subsidie aan Savantis en Stichting Arbouw te verlenen. Dit zijn zaken die onder het algemeen belang van de bedrijfstak afbouw vallen. Daarnaast onderneemt het TBA ook commerciële activiteiten om inkomsten te genereren.

Voor nadere uitleg over het Bedrijfschap Afbouw en Technisch Bureau Afbouw kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van het Bedrijfschap Afbouw op: 070-33 66 543 of het TBA op 070-3366500.

Heeft u bezwaar tegen de heffing die is opgelegd, dan kunt u op de website van het Bedrijfschap Afbouw lezen wat u in dat geval kunt doen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid