NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Handmatig verwerken van gipsblokken nog maximaal één jaar toegestaan

door: Gert van der Meulen
| Praktijk Management

Zandloper

Sinds 1 januari 2013 handhaaft de Inspectie SZW op het overtreden van handmatig verwerken van gipsblokken zwaarder dan 18 kg. Vanaf 1 september 2013 betekent een dergelijke overtreding meteen een boete, wat aardig in de papieren kan lopen. Omdat vanuit de fabrikanten bleek dat er geen blokken waren met een gewicht van minder dan 18 kg., werd met de Inspectie SZW een afspraak gemaakt dat het handmatig verwerken van gipsblokken zwaarder dan 18 kg. werd gedoogd tot uiterlijk 1 september 2014. In de tussentijd zou de sector proberen dit probleem op te lossen 

Zoals wij u reeds via eerdere nieuwsbrieven en in Afbouwzaken hebben geïnformeerd, werd bij het vinden van de oplossing een twee sporenbeleid toegepast. Enerzijds is gekeken naar het lichter maken van gipsblokken, maar dat betekende in de meeste gevallen kleinere blokken. Uit eerder onderzoek bleek dat daarmee de fysieke belasting wel veranderd, maar niet wezenlijk verminderd. Om de fysieke belasting daadwerkelijk te verminderen, ligt gedeeltelijke mechanisering meer voor de hand. In de afgelopen maanden is daar veel tijd, geld en energie ingestoken en er is inmiddels een werkend prototype waarmee in de praktijk geëxperimenteerd wordt. 

De eerste resultaten van het prototype zijn weliswaar bemoedigend, maar er zijn ook nog veel obstakels te overwinnen. Het was al snel duidelijk dat het niet zou lukken om op tijd een geschikt apparaat klaar te hebben. Om te voorkomen dat er vanaf 1 september 2014 geen gipsblokken meer handmatig gesteld mogen worden, heeft NOA hierover overleg gevoerd met de Inspectie SZW. Na een goed en intensief overleg heeft dit geresulteerd in het verlengen van de eerdere afspraken. Concreet gaat het om de volgende afspraken:

  • De sector moet vóór 1 september 2015 met een werkbare oplossing komen en hierover dient uiterlijk in juli 2015 duidelijkheid te zijn. De sector krijgt daarmee tijd voor het (verder) ontwikkelen van een machine. Voor de implementatie van de ontwikkelde machine krijgt de sector 6 maanden de tijd zodat vanaf 1 april 2016 bij handmatige verwerking direct een boete volgt. 
  • Als er geen machine is ontwikkeld, dan wordt vanaf 1 september 2015 handhavend opgetreden, waarbij overtredingen onmiddellijk beboet worden.
  • De Inspectie SZW accepteert (in tegenstelling tot de inmiddels gepubliceerde beleidsregel) dat tot 1 september 2015 bepaalde typen gipsblokken van 18 (18,4 droge stof op de verpakking en 19,6 kilo in praktijk bij goede opslag) kilogram niet mechanisch / machinaal worden verwerkt.
  • De Inspectie SZW treedt handhavend op - met het opmaken van een boeterapport - op basis van de beleidsregel als de omstandigheden waaronder de gipsblokken staan opgeslagen niet goed zijn (bijvoorbeeld zonder afdekking en in de regen) en ze daardoor zwaarder zijn dan 20,3 kilogram.
  • Er zijn verschillende soorten gipsblokken met verschillende maten en gewichten op de markt. De Inspectie SZW staat echter alleen handmatige verwerking van bepaalde gipsblokken nog tijdelijk toe. In de bekende bijlage staat aangegeven welke gipsblokken tijdelijk toegestaan zijn en bij welke gipsblokken er wel per direct (regel geldt al vanaf 1 september 2013) een boete zal worden opgelegd.

Het bovenstaande houdt dus in dat ook vanaf 1 september 2014 gipsblokken onder de genoemde voorwaarden nog steeds handmatig verwerkt mogen worden. Verder zal de (door) ontwikkeling van het apparaat volop doorgaan. Het is belangrijk om er voor te zorgen dat de sector tijdig kan beschikken over een betaalbare en goedwerkende oplossing en er ook na 1 september 2015 nog steeds op een verantwoorde en gezonde wijze gipsblokken verwerkt kunnen worden.  

Naast het ontwikkelen van het apparaat, stelt mechanisering ook eisen aan de wijze van opperen e.d. Hierover zal met leveranciers en fabrikanten, die naast een aantal verwerkers ook deel uitmaken van de werkgroep die zich hier mee bezig houdt, uiteraard ook overleg moeten plaatsvinden. Er moet dus nog een hoop gebeuren en ook geregeld worden. Daar wordt hard aan gewerkt. In de tussentijd kunt u echter uw werk blijven doen en ook uw opdrachtgevers gerust stellen over de wijze waarop gipsblokken kunnen worden gesteldAls u nog vragen heeft kunt u altijd contact met het secretariaat opnemen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid