NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Handhavingsrichtlijn

door: Gert van der Meulen
| Werkvoorbereiding

De lidstaten van de Europese Unie hebben 13 mei jl. ingestemd met de handhavingsrichtlijn bij het detacheren van werknemers. Hierdoor komen  opdrachtgevers in de bouw niet langer weg met onderbetaling van werknemers uit andere Europese landen. De opdrachtgever wordt verantwoordelijk voor een juiste betaling van het loon en kan zich niet langer verschuilen achter onderaannemers.

Handhavingsrichtlijn

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is zeer tevreden dat de richtlijn definitief is aangenomen: “Gelijk werk hoort gelijk beloond te worden in het land waar je werkt. Ik zie dit als een eerste mooie stap, na de bouw moeten we dit proberen uit te breiden naar andere sectoren zoals transport en tuinbouw.”

Een andere afspraak is dat boetes op onderbetaling ook in een ander land geïnd kunnen worden. De lidstaten hebben hierover afspraken gemaakt. Buitenlandse detacherende bedrijven worden verplicht inzage te geven in de arbeidsvoorwaarden en de sociale partners kunnen die informatie opvragen bij andere lidstaten. Volgens minister Asscher is deze richtlijn een belangrijk signaal tegen Europese ‘sociale dumping’: “Europese samenwerking moet geen ‘race naar de bottom’ worden, we moeten de concurrentie met bijvoorbeeld de Aziatische landen niet op arbeidsvoorwaarden aangaan, maar op het toevoegen van waarde.”

Op 9 december jongstleden schaarden de Europese Ministers van Sociale Zaken zich achter de handhavingsrichtlijn. Vorige maand, 16 april, stemde het Europees Parlement hiermee in en 13 mei jl. hebben de lidstaten het officieel bekrachtigd. De lidstaten hebben nu twee jaar de tijd om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten.

Bron: Rijksoverheid

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid