NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Handhaving fysieke belasting ook in 2017

door: Gert van der Meulen
| Werkvoorbereiding

Fysieke belasting 2017

Sinds 2013 wordt er door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) specifiek gecontroleerd op overtredingen van de Arbowet op het gebied van fysieke belasting. Eerst was dit een project, maar inmiddels is dit standaard beleid. Dit betekent dat er ook in 2017 op het gebied van fysieke belasting de nodige controles zullen worden uitgevoerd.

Uiteraard zal dat ook op andere gebieden (bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen) gebeuren. Met name bij overtredingen van de regels bij fysieke belasting geldt dat er niet gewaarschuwd wordt, maar onmiddellijk een boete wordt opgelegd. De kosten hiervan kunnen flink oplopen. U kunt dus beter zorgen dat u hier niet onnodig mee te maken krijgt. 

Afspraken

Om zoveel mogelijk discussie te voorkomen of iets wel of niet mag, hebben we met de Inspectie SZW, gebaseerd op de inhoud van de Arbocatalogus Afbouw (www.arbocatalogus-afbouw.nl), een aantal inspectiepunten afgesproken op grond waarvan de handhaving plaatsvindt. De gemaakte afspraken vindt u onderstaand per doelgroep vermeld.

Gipsblokkensteller

Bij de gipsblokkensteller zal de Inspectie SZW zeker op de volgende concrete zaken handhaven:

 • Men moet mechanisch opperen, tenzij dit echt niet kan. Handmatig opperen kan alleen bij uitzondering; 
 • Gipsblokken zwaarder dan 18 kg mogen niet handmatig verwerkt worden;
 • Handmatig tillen boven 25 kg per werknemer en boven 50 kg met twee werknemers is niet toegestaan. Bedenk hierbij dat u bij het plaatsen van drie blokken op een gewone kruiwagen aan het maximale tilgewicht van 25 kg aan de handvatten zit. Er zijn speciaal ontworpen kruiwagens waarmee u meer blokken kunt transporteren;
 • De blokken en de lijmmortelkuip moeten op een verhoging van minimaal 20 cm geplaatst worden. Voor de lijmmortelkuip kunt u daarbij o.a. gebruik maken van de speciaal voor de blokkensteller ontwikkelde verrijdbare kuiphouder. Voorbeelden daarvan kunt u vinden via de Arbocatalogus Afbouw;
 • Er mag niet onder de gestelde werkhoogte van 20 cm worden gewerkt, met uitzondering van de eerste laag; 
 • Verpakkingseenheden gips, cement, granietkorrels, marmerkorrels of andere grondstoffen zwaarder dan 25 kg zijn op het werk voorhanden. 

Wand- en plafondmonteur

Bij de wand- en plafondmonteur zijn ook de nodige aspecten waar men op zal gaan controleren:

 • Handmatig tillen boven 25 kg per werknemer en boven 50 kg per twee werknemers is niet toegestaan;
 • Gebruik van hulpmiddelen bij het verticaal en horizontaal transport van materialen, apparatuur en gereedschap (lift, kraan en/of verreiker, platenkar);
 • Wordt er gewerkt volgens de Best Practise methode zoals die in de Arbocatalogus Afbouw is vastgelegd;
 • Worden platen bij tussenopslag verticaal opgeslagen op bokken;
 • Plafondplaten worden geplaatst met gebruik van een platenlift. 

Aangezien het transport van de gipsplaten naar de bouwplaats (en vaak binnen in de woning of kantoorruimte) geregeld wordt door de leverancier/handelaar, is het belangrijk dat u er voor zorgt dat dit boetevrij gebeurd. Boetevrij wil zeggen dat platen binnen op de werkplek niet horizontaal op de vloer worden gelegd, maar verticaal. Indien het wel horizontaal wordt aangeleverd, zorg dan in ieder geval dat de onderste plaat niet lager dan 40 cm boven de grond ligt.

Stukadoor 

Ook bij de stukadoor zijn er een aantal aspecten waar men bij de inspectie op zal letten. 

 • Er mag handmatig niet zwaarder worden getild dan 25 kg per persoon (maximaal 50 kg voor twee personen);
 • Er moet gebruik worden gemaakt van een bordes, stukadoorstrapje of rolsteiger voor het aanbrengen van de stuc op hogere delen van de wand;
 • Er moet gebruik worden gemaakt van (mechanische) hulpmiddelen bij het opperwerk;
 • Gebruik van een mixer met twee handvatten;
 • De speciekuip moet op een verhoging staan van minimaal 20 cm. Dit kan onder andere een verrijdbare mengkuip zijn, of een kuip die op een verhoging is geplaatst. Voorbeelden van een verrijdbare mengkuip, die op verzoek van stukadoors zelf is ontwikkeld, kunt u vinden in de Arbocatalogus Afbouw.

Vloerenlegger

Bij de vloerenleggers ligt de focus vooral op het leggen van zandcement dekvloeren. Daarbij zullen de uitgangspunten zoals geformuleerd in de Arbocatalogus Afbouw worden gehanteerd. Het gaat daarbij om de inmiddels wel bekende afspraken. 

Volautomatisch mengen

Bij gebruik van een volautomatische meng- en pompinstallatie (silo of vrachtwagen): 

 • Is er in combinatie met een mechanische rei of robot geen beperking aan het aantal vierkante meters dat gelegd mag worden; 
 • Mag er maximaal 60 vierkante meter per persoon per dag handmatig gelegd worden als het technisch niet mogelijk is om een mechanische rei of robot te gebruiken 

Semi-machinaal mengen

Indien de zandcementmortel automatisch wordt gemengd en verpompt naar de plaats waar de vloer wordt gelegd geldt, dat wanneer het zand automatisch in de vloerenpomp wordt ingebracht (bijvoorbeeld met een zandvulmachine) en de cement handmatig wordt toegevoegd, er:

 • in combinatie met een mechanische rei of robot mag maximaal 80 vierkante meter per persoon per dag aan vloeren mag worden gemaakt; 
 • Maximaal 60 vierkante meter per persoon per dag handmatig aan vloeren mag worden gemaakt als het technisch niet mogelijk is een mechanische rei of robot te gebruiken.

Handmatig vullen

Als zowel zand als cement handmatig bij de pomp wordt ingebracht:

 • Mag er in combinatie met een mechanische rei of robot maximaal 50 vierkante meter per persoon per dag aan vloeren worden gemaakt; 
 • Mag er maximaal 40 vierkante meter per persoon per dag aan vloeren worden gemaakt als het technisch niet mogelijk is een mechanische rei of robot te gebruiken.

Als het zand en cement handmatig wordt samengevoegd, daarna mechanisch gemengd wordt, om de mortel vervolgens handmatig (met kruiwagen of emmers) te vervoeren naar de plaats waar de vloer wordt gelegd dan mag maximaal 20 vierkante meter per persoon per dag aan vloeren worden gemaakt, met een maximum van 40 vierkante meter per locatie. Hierbij heeft de toepassing van de mechanische rei of robot geen invloed op het maximaal aantal vierkante meters dat mag worden gelegd.

Onderstaande zaken zijn niet gewijzigd:

Spreiden van de specie 

Als de specie mechanisch naar de werkplek wordt getransporteerd, moet de driepoot (met daaraan de slang) zo vaak verzet worden dat de specie maximaal over een afstand van twee meter rondom de driepoot handmatig verspreid wordt. 

Handmatig afreien 

Het afreien van de vloer moet gebeuren met een aluminium rei (of lichter materiaal). De lengte van de rei moet afgestemd zijn op de ruimte waarin gewerkt wordt. Gangbaar is een rei van 2,5 meter. 

Afwerken zandcementdekvloer 

Het afwerken na de vloer dient te gebeuren met een vlindermachine. 

Water toevoegen 

Indien handmatig water wordt toegevoegd, mogen de emmers waarmee dit gebeurt maximaal 10 liter water bevatten. 

Toeslagstoffen 

Daar waar gesproken wordt over het mengen van zand en cement moet ook gelezen worden ‘inclusief toeslagstoffen’. 

(hoge) boetes

Zoals aangegeven krijgt u bij een overtreding meteen een (hoge) boete. Bedenk verder dat bovenstaande regelgeving en handhaving ook van toepassing is op ZZP-ers. Ook als u die eventueel inhuurt voor bepaalde klussen. In het kader van de Arbowet wordt u dan mogelijk alsnog als werkgever aangemerkt en kan de boete dan toch bij u opgelegd worden. Het is belangrijk dat u tijdig beoordeeld welke maatregelen u moet treffen om een bepaalde klus te klaren. Ook in dit kader geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact met het secretariaat opnemen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid