NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Griffierechten gestegen

door: Webbeheer
| Administratie

Per 1 januari 2015 zijn de griffierechten bij de rechtbank geïndexeerd. Als ondernemer/natuurlijk persoon betaalt u bij de rechtbank nu bijvoorbeeld € 45 als u in beroep gaat tegen een aanslag inkomstenbelasting, bij het hof en de Hoge Raad betaalt u € 123. Voor een beroep tegen bijvoorbeeld een aanslag omzetbelasting, dividendbelasting of bpm liggen de tarieven hoger: bij de rechtbank € 167, bij het hof en de Hoge Raad € 248. Bedrijven betalen voor het in beroep gaan bij de rechtbank € 331, bij het hof en de Hoge Raad zelfs € 497.

Het griffierecht moet u betalen vanaf de dag van de eerste terechtzitting (rolzitting). Deze datum wordt in de dagvaarding genoemd. Voor verzoekschriften moet u het griffierecht betalen vanaf de datum van indiening. Als het griffierecht niet op tijd (binnen vier weken) wordt betaald, wordt niet inhoudelijk op de zaak beslist. U moet dan nog wel het griffierecht betalen.

De Kantonrechter beoordeelt de aanvraag van de beide partijen die een geschil aan hem willen voorleggen. Beide partijen ontvangen hierover een bericht. Het griffierecht hoeft pas betaald te worden door de verzoeker als de zaak is toegelaten tot de Kantonprocedure. Na betaling van het griffierecht plant de rechtbank de mondelinge behandeling van de zaak in. Bij de kantonrechter kunnen zaken met een belang tot € 25.000,- worden aangebracht of zaken waarvoor de kantonrechter specifiek bevoegd is.

Tarieven per 1 januari 2015

Afhankelijk waar u uw zaak wilt behandelen en waarover deze gaat, gelden er verschillende tarieven. Kijk voor de volledige overzichten op de officiële website van rechtbanken, gerechtshoven, Hoge Raad en Raad voor Rechtspraak.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid