NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Grenzen Werkhervattingskas tussen kleine en grote werkgevers

door: Gert van der Meulen
| Administratie Personeel

Werkhervattingskas

Voor de premie, die bedrijven betalen voor de Werkhervattingskas (premie Ziektewet en WGA) is de grens tussen een kleine en middelgrote werkgever en tussen een middelgrote en grote werkgever van belang. Die grenzen zijn voor het jaar 2018 bekend gemaakt. Deze grenzen hangen af van het gemiddelde premieplichtige loon. In 2018 is dat vastgesteld op € 32.800,-.

Of uw bedrijf als klein, middelgroot of groot wordt gezien, hangt in 2018 af van de totale loonsom van uw bedrijf in 2016. Dat bepaalt vervolgens of u voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW) een individuele premie betaalt of een premie die (deels) gebaseerd is op de instroom in de ZW en WGA. Voor 2018 is het gemiddelde premieplichtige loon € 32.800,-. Daarvan worden de grenzen tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers afgeleid:

  • Grens klein/middelgroot is (10 × € 32.800) = € 328.000.
  • Grens middelgroot/groot is (100 × € 32.800) = € 3.280.000.

Soort premie hangt af van grootte

Bent u een grote werkgever, dan betaalt u een premie die volledig gebaseerd is op de instroom vanuit uw bedrijf in de ZW en WGA: de individuele premie. Kleine werkgevers betalen een sectorpremie. Middelgrote werkgevers betalen een combinatie van de individuele premie en de sectorpremie. Bij de berekening wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtige loon van 2012 tot en met 2016.

Niet van belang voor eigenrisicodragers

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA en ZW, betalen minder premies werknemersverzekeringen; zij hoeven geen Whk-premie af te dragen. Zij nemen immers geen deel aan de publieke verzekering van UWV. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid