NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Gratis KOMO-specificaties voor bestekschrijvers beschikbaar

door: Webbeheer
| Werkvoorbereiding

KOMOBestek

KOMO stelt gratis een catalogus met bestekspecificaties beschikbaar aan voorschrijvers. Deze KOMO-bestekcatalogus is onderdeel van het Open Specificatie Formaat (OSF) waaruit de bestekprogramma’s van de softwareleveranciers Kubus, Ibis, DUNCAN en De Twee Snoeken de specificaties ophalen. KOMO speelt hiermee in op de behoeften van zowel de bestekschrijvers als de bouwsectoren, waar de vraag naar objectieve, onafhankelijk getoetste (product)informatie onveranderlijk hoog blijft.

Er zijn inmiddels ruim 300 bestekspecificaties beschikbaar, gebaseerd op KOMO BRL’en voor producten en processen. De specificaties zijn ontwikkeld in samenwerking met de deskundigen van de certificerende instellingen en vervolgens geactualiseerd en geaccordeerd door KOMO. Vanuit iedere individuele bestekspecificatie kan direct doorgelinked worden naar de betreffende BRL én naar de betrokken certificaathouders.

Bestekservice

Wanneer deze certificaathouders voor hun specifieke (samengestelde) producten specificaties en detailleringen hebben opgesteld worden deze direct binnen OSF ontsloten en beschikbaar gesteld aan de markt. Op korte termijn zullen voor alle KOMO product en proces BRL’en bestekspecificaties zijn opgesteld. Bij de eerstvolgende update zal het aantal specificaties belangrijk worden uitgebreid. Op de KOMO website staat aangegeven wat de laatste versie van de KOMO-bestekcatalogus is en welke wijzigingen in die release zijn doorgevoerd.

De specificaties zoals die zijn te gebruiken in de besteksoftware zijn te downloaden op: https://beheer.komo.nl/osf/komo.osf.

De specificaties kunnen door producenten en bestekschrijvers voor eigen gebruik eventueel worden bewerkt en opgeslagen in het OSF.

Meer info over KOMO Afbouw, de volledige BRL en bijbehorende URL’s, als ook een overzicht van de afbouwbedrijven in het bezit van KOMO Afbouw treft u hier.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid